Ваш кошик

Ваш кошик порожній

Наші послуги в місті
Діагностика COVID-19

Діагностика COVID-19

Лікарський моніторинг

Лікарський моніторинг

Код Аналiз Ціна Купити
981 Вальпроєва кислота 240 грн.
982 Карбамазепін 240 грн.
Гематологічні дослідження

Гематологічні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Біохімічні дослідження

Біохімічні дослідження приймаються строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна Купити
112 Аланін-амінотрансфераза АЛТ 80 грн.
114 Аспартат-амінотрансфераза АСТ 80 грн.
116 Залізо 75 грн.
118 Креатинін 85 грн.
121 Сечовина 80 грн.
122 Загальний білок 80 грн.
123 Загальний білірубін 80 грн.
124 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ,загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін) 370 грн.
125 Прямий білірубін 80 грн.
126 Тимолова проба 80 грн.
127 Тригліцериди 75 грн.
129 Лужна фосфатаза ЛФ 80 грн.
130 Альфа-амілаза крові 80 грн.
131 Білкові фракції 130 грн.
132 Кальцій 80 грн.
133 Калій 80 грн.
134 Натрій 80 грн.
135 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності ЛПВЩ-ХС (HDL-C), холестерин альфа-ліпопротеїдів 75 грн.
136 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності ЛПНЩ-ХС (LDL-C), холестерин бета-ліпопротеїдів, загальний холестерин 120 грн.
137 Фосфор неорганічний 65 грн.
138 Загальний холестерин 75 грн.
139 Магній 80 грн.
141 Показники ліпідного обміну (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре-бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності) 290 грн.
142 Ниркові проби (креатинін, сечовина, азот сечовини, загальний білок) 230 грн.
201 Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований 200 грн.
213 Креатинфосфокіназа КФК 80 грн.
204 Альфа-амілаза крові, сечі 100 грн.
203 Альфа-амілаза сечі 75 грн.
420 Гаммаглутамілтрансфераза ГГТ 80 грн.
777 Транспорт солей (кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі/крові) 260 грн.
778 Транспорт солей сечі (Кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі) 150 грн.
211 Кальцій іонізований Ca++ 120 грн.
779 Транспорт солей (крові) 150 грн.
241 Аполіпопротеїн А-1 100 грн.
246 Аполіпопротеїн-В 100 грн.
141Р Ліпідний комплекс розширений (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності, аполіпопротеїн А-1, аполіпопротеїн-В) 310 грн.
123Ф Білірубін фракційно (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) 130 грн.
119К Ревмопроби (загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, кількісне визначення) 240 грн.
146К Антистрептолізин - О (кількісне визначення) 80 грн.
147К Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) 80 грн.
148К С-реактивний білок (кількісне визначення) 85 грн.
721 Ліпаза 95 грн.
722 Альбумін 65 грн.
723 Альфа-амілаза, ліпаза 150 грн.
120 Сечова кислота 80 грн.
216 Вітамін D (25-гідроксикальциферол) 395 грн.
489 Лептін 450 грн.
5020 Прокальцитонін 700 грн.
115 Глюкоза 110 грн.
Коагулологічні дослідження

Коагулологічні дослідження приймаються строго натщесерце, з понеділка по неділю до 11.00, без попереднього запису

Мікроелементи

   

Гормональні дослідження

Гормональні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна Купити
Фактори росту
572 Інсуліноподібний фактор росту-1 (ІФР-1, IGF-1) 260 грн.
573 Соматотропний гормон (СТГ, GH) 180 грн.
Репродуктивна панель
43 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ, hLH) 190 грн.
44 Прогестерон (ПРГ, Prog) 190 грн.
45 Пролактин (ПРЛ, PRL) 190 грн.
46 Тестостерон загальний (Т заг., Testo) 180 грн.
47 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, hFSH) 190 грн.
48 Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 210 грн.
49 Естрадіол (Естр., Е2) 180 грн.
42 Вільний естріол (Естр.вільн., Е3) 180 грн.
58 Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP) 210 грн.
902 Тестостерон вільний (Т.вільн.) 220 грн.
490 Дегідроепіандростерон (ДГЕА-с, DHEA-S) 200 грн.
32 Плацентарний лактоген (ПЛ, HPL) 310 грн.
461 Антимюллерів гормон (AMГ, AMH) 430 грн.
462 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР) 190 грн.
465 Секс-зв'язуючий глобулін (СЗГ, SHBG) 190 грн.
468 Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) 330 грн.
944 Дигідротестостерон 310 грн.
1032 Оцінка стану I фази місячного циклу (Тестостерон вільний, Тестостерон загальний, Дегідроепіандростерон, 17-альфа-оксипрогестерон, Андростендіон, Секс-зв'язуючий глобулін, Антимюллерів гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Лютеїнізуючий гормон ) 1 670 грн.
1033 Оцінка стану II фази місячного циклу (Пролактин (ПРЛ, PRL), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Естрадіол (Естр., Е2), Прогестерон (ПРГ, Prog) 615 грн.
45М Макропролактин 420 грн.
Тиреоїдна панель
51 Тироксин загальний (Т4 заг., Т4) 150 грн.
52 Тироксин вільний (Т4 вільн., FT4 ) 150 грн.
53 Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) 155 грн.
54 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ, A-TG) 190 грн.
55 Антимікросомальні антитіла (АМС, TMA) 160 грн.
56 Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, A-TPO) 190 грн.
501 Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FT3) 150 грн.
745 Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 340 грн.
502 Кальцитонін 320 грн.
521 Тиреоглобулін (ТГ, TG) 180 грн.
78 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4) 280 грн.
783 Паратгормон (PTH), Кальцій іонізований (Ca++), Фосфор неорганічний 350 грн.
784 Паратгормон (PTH), Кальцій загальний (Ca), Лужна фосфатаза (ЛФ) 300 грн.
785 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 680 грн.
786 Калій (K), Натрій (Na), 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР), Ренін активний, Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 310 грн.
787 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) 450 грн.
788 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 410 грн.
1022 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреопероксидази (A-TPO) 300 грн.
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова панель
57 Кортизол (сироватка) 250 грн.
570 Адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін, ACTH) 290 грн.
668 Андростендіон 270 грн.
Панель пренатальної діагностики
Панель пренатальної діагностики приймається строго натщесерце, без попереднього запису
Код Аналiз Ціна Купити
145 Гемолізини, антитіла до Rh-фактору 360 грн.
172М Гемолізини 200 грн.
173 Антитіла до Rh-фактору 200 грн.
48Б Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 210 грн.
222Б Глюкозотолерантний тест 220 грн.
172 Гемолізини 200 грн.
800Р Пренатальний скринінг ІІ триместру (Альфа-фетопротеїн (AFP), Хоріонічний гонадотропін (BHCG), Естріол вільний (E3), розрахунок генетичних ризиків) 420 грн.
801Р Пренатальний скринінг І триместру (PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін вільний (F-BHCG), розрахунок генетичних ризиків) 380 грн.
48М Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 210 грн.
1172 Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні) 600 грн.
1172М Визначення імунних антитіл до антигенів еритроцитів чоловіка 300 грн.
1173 Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 350 грн.
804Р PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін вільний (F-BHCG), розрахунок генетичних та перинатальних ризиків програмою ``Астрая`` 580 грн.
Онкомаркери

Онкомаркери

Діагностика інфекційних захворювань

Діагностика інфекційних захворювань

Код Аналiз Ціна Купити
1041 Передопераційний II((ЗАК, коагулограма, HBsAg, глюкоза, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum) 840 грн.
1042 Передопераційний III((ЗАК, коагулограма, HBsAg, глюкоза, Група крові, Rh-фактор, Загальний аналіз сечі, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест)) 1 350 грн.
Герпетична інфекція
13 Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 190 грн.
14 Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 190 грн.
15 Антитіла IgM до Varicella zoster (VZV) 190 грн.
16 Антитіла IgG до Varicella zoster (VZV) 190 грн.
82 ПЛР HSV 1/2. Вірус герпесу 1/2 типів ( цільна кров, сироватка ) 190 грн.
85 ПЛР HSV 1/2. Вірус герпесу 1/2 типів (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 190 грн.
333 ПЛР HHV 6 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 200 грн.
867 Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу (HHV 6) 180 грн.
334 ПЛР HHV 6. Вірус герпесу 6 типу ( цільна кров, сироватка ) 200 грн.
Цитомегаловірусна інфекція
20 Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) 180 грн.
21 Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) 180 грн.
81 ПЛР CMV. Цитомегаловірус ( цільна кров, якісне визначення ) 190 грн.
228 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 400 грн.
Діагностика Епштейн-Барр вірусної (EBV) інфекції
22 Антитіла IgG до ядерного антигену вирусу Епштейн-Барр (EBV EBNA) 180 грн.
23 Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgM) 180 грн.
234 Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgG) 180 грн.
Токсоплазмоз
24 Антитіла IgG до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 180 грн.
25 Антитіла IgM до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 180 грн.
915 ПЛР Toxoplasma gondii. Вірус токсоплазми ( цільна кров, сироватка ) 180 грн.
227 Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii 400 грн.
Краснуха
27 Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella) 180 грн.
28 Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella) 180 грн.
Панель урогенітальних інфекцій
29 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 200 грн.
80 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 720 грн.
87 ПЛР Gardnerella vaginalis 200 грн.
88 ПЛР Сhlamydia trachomatis 200 грн.
89 ПЛР Trichomonas vaginalis 200 грн.
90 ПЛР Candida albicans 200 грн.
91 ПЛР Mycoplasma hominis 200 грн.
92 ПЛР Mycoplasma genitalium 200 грн.
93 ПЛР Ureaplasma species (urealyticum + parvum) 200 грн.
94 ПЛР Neisseria gonorrhoeae 200 грн.
303 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 (ПЛР) 710 грн.
301 ПЛР Trichomonas vaginalis , Neisseria gonorrhoeae 305 грн.
304 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, N. gonorrhoeae, HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 (ПЛР) 1 320 грн.
309 Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 560 грн.
302 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР) 1 070 грн.
347 Фемофлор Скрин 700 грн.
30 Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 200 грн.
346 Фемофлор-16 730 грн.
345 Андрофлор 1 100 грн.
1345 Андрофлор скрин 700 грн.
TORCH-інфекції
75 Антитіла IgM Tox+ Rub+CMV+HSV 570 грн.
751 Антитіла IgG Tox+ Rub+CMV+HSV 570 грн.
753 Антитіла IgG Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) 650 грн.
752 Антитіла IgM Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) 650 грн.
ВПЛ (вірус папіломи людини)
98 ПЛР HPV 16, 31, 33, 35 190 грн.
299 ПЛР HPV 6, 11, 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 ( ВПЛ, вирус папіломи людини, якісне дослідження з генотипуванням) 400 грн.
100 ПЛР HPV 52, 56, 58, 66, 51 (ВПЛ, вірус папіломи людини, якісне визначення, генотипування) 190 грн.
300 ПЛР HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 51, 56, 58, 66, 52 ( ВПЛ, вирус папіломи людини, якісне дослідження з генотипуванням) 300 грн.
298 ПЛР HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (ВПЛ, вирус папиломи людини, кількісне визначення, Real-time) 450 грн.
96 ПЛР HPV 6, 11 190 грн.
Діагностика вірусних гепатитів
10 Гепатит А (НАV), антитіла IgM 220 грн.
703 HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) 700 грн.
12 Гепатит D (HDV), антитіла Ig (G+М) 190 грн.
1 Гепатит В, HBsAg 220 грн.
103 Гепатит В (HBV), методом ПЛР -якісне визначення 370 грн.
2 Гепатит В, антитіла IgG до HBsAg 200 грн.
3 Гепатит В, антитіла сумарні до HBсorАg 220 грн.
7 Гепатит С (HCV), сумарні антитіла Ig (G+M) 250 грн.
104 Гепатит C (HCV), методом ПЛР -якісне визначення 430 грн.
327 Гепатит C (HCV), методом ПЛР -кількісне визначення, Real-time 900 грн.
322 Гепатит С (HCV), ПЛР генотипування 600 грн.
742 HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиНВsAg, антиHBcorAg вірусу гепатиту В 520 грн.
Сифіліс
335 Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum 220 грн.
Інші інфекції
37 Антитіла Ig (G+М+А) до Helicobacter pylori 200 грн.
17 Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi - скринінг 230 грн.
4 ПЛР Chlamydia pneumonia 270 грн.
18 ПЛР Mycoplasma pneumonia 270 грн.
535 Визначення антигену Helicobacter pylori в калі (H. pilori Ag) 300 грн.
19 Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi - скринінг 230 грн.
746 Антитіла IgM до Bordetella pertussis (кашлюк) 300 грн.
747 Антитіла IgG до Bordetella pertussis (кашлюк) 300 грн.
760 ПЛР Bordetella pertussis (якісне визначення) 200 грн.
789 Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) 230 грн.
790 Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) 300 грн.
1050 Експрес-тест для діагностики грипу А + В 450 грн.
Бактеріологічні дослідження

Бактеріологічні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
354 Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою 320 грн.
356 Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою 360 грн.
353 Бактеріологічне дослідження на стафілокок з антибіотикограмою 320 грн.
350 Бактеріологічне дослідження на патогенну грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 350 грн.
358 Бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 330 грн.
359 Бактеріологічне дослідження крові на стерильність 440 грн.
357 Бактеріологічне дослідження сечі 330 грн.
352 Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору з антибіотикограмою 320 грн.
351 Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 320 грн.
364 Бактеріологічне дослідження на мікрофлору без антибіотикограми 250 грн.
370 Бактеріологічне дослідження на гонорею без антибіотикограми 280 грн.
348 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) з антибіотикограмою 360 грн.
349 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) без антибіотикограми 310 грн.
350В Бактеріологічне дослідження на грибкову флору роду Candida з визначенням 6 видів та чутливістю до протигрибкових препаратів 370 грн.
371 Бактеріологічне дослідження на Corynebacterium diphtheriae 320 грн.
372 Бактеріоскопічне дослідження мазка із зіву на Corynebacterium diphtheriae 200 грн.
356Ф Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 380 грн.
354Ф Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 340 грн.
374 Бактеріологічне дослідження на бета-гемолітичний стрептокок групи А (Str. pyogenes) та групи В (Str. agalactiae) 260 грн.
352П Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору без антибіотикограми 220 грн.
353П Бактеріологічне дослідження на стафілокок без антибіотикограми 250 грн.
351К Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 230 грн.
375 Бактеріологічне дослідження Trichomonas vaginalis (ТЕСТ IN POUCH) 600 грн.
357Б Бактеріологічне дослідження сечі під час вагітності 330 грн.
Загальноклінічні дослідження

Загальноклінічні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
5201 Кальпротектин (hCp) в калі (кількісне визначення) 550 грн.
523 Кальпротектин (hCp), лактоферин (hLf) гемоглобін та трансферин в калі (якісний метод дослідження) 740 грн.
6 Дослідження калу на вуглеводи методом Бенедикта (лактоза, глюкоза, галактоза, мальтоза, фруктоза) 200 грн.
5203 Лактоферин (hLf) в калі (кількісний метод дослідження) 600 грн.
149 Загальний аналіз сечі 120 грн.
151 Аналіз сечі за Нечипоренком 95 грн.
150 Аналіз сечі за Зимницьким 100 грн.
771 Кальцій в сечі 70 грн.
774 Фосфор сечі 70 грн.
154 Копрограма 150 грн.
153 Аналіз зішкребка на ентеробіоз 120 грн.
152 Аналіз калу на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методом нативного мазку 120 грн.
516 Аналіз фекалій на яйця гельмінтів і патогенні кишкові найпростіші методом збагачення за Фюлленборном 130 грн.
520 Кальпротектин (hCp), лактоферин (hLf) в калі ( якісний метод дослідження) 650 грн.
522 Панкреатична еластаза (в калі) 530 грн.
515 Визначення прихованої крові в калі (методом імунохроматографії) 140 грн.
525 Визначення прихованої крові в калі з виявленням гемоглобіну і трансферину (методом імунохромотографіі) 170 грн.
518 Визначення антигенів ротавірусів в калі 180 грн.
517 Визначення антигенів ротавірусів та аденовірусів в калі 220 грн.
111 Мікроскопічне дослідження на демодекс 160 грн.
128 Мікроскопічне дослідження лусочок шкіри, волосся, нігтів на паразитарні гриби 150 грн.
Цитологічні дослідження

Цитологічні дослідження

Паразитологія

Паразитологія

Алергологічна панель

Алергологічна панель

Цукровий діабет

Панель цукрового діабету приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Панель контролю анемії

Панель контролю анемії

Код Аналiз Ціна Купити
212 Феритин (FERR) 200 грн.
400 Ціанокобаламін (вітамін B12) 200 грн.
215 Фолієва кислота (FOL3) 180 грн.
491 Трансферин (ST) 150 грн.
Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Імунологічна панель

Імунологічна панель приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Генетичні дослідження

Генетичні дослідження

Ультразвукова діагностика (м.Київ)

Ультразвукова діагностика в м. Київ (проводиться за попереднім записом)

Код Аналiз Ціна Купити
430 Ультразвукова діагностика вагітності (12- 14 тижнів вагітності) 600 грн.
431 Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів 400 грн.
433 Ультразвукове дослідження молочних залоз 400 грн.
434 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) 400 грн.
435 Ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої системи, трансабдомінально 400 грн.
436 Ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої системи, трансректально 470 грн.
437 Ультразвукове дослідження м'яких тканин 300 грн.
438 Ультразвукове дослідження черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) 450 грн.
439 Ультразвукове дослідження нирок 350 грн.
440 Ультразвукове дослідження органів калитки 400 грн.
441 Ультразвукове дослідження щитоподібної залози 350 грн.
442 Ультразвукове дослідження вилочкової залози 400 грн.
443 Дуплексне сканування (УЗД) судин голови та шиї 700 грн.
446 Ультразвукове дослідження суглоба (пара) 500 грн.
447 Ультразвукове дослідження суглоба 350 грн.
448 Дуплекснесканування (УЗД) артерій верхніх кінцівок 560 грн.
449 Дуплекснесканування (УЗД) артерій нижніх кінцівок 560 грн.
450 Дуплекснесканування (УЗД) вен нижніх кінцівок 560 грн.
451 Нейросонографія новонароджених 430 грн.
452 Фолікулометрія 300 грн.
453 Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) 500 грн.
455 Ультразвукова діагностика вагітності (15-23 тижнів вагітності) 600 грн.
456 Дуплексне сканування (УЗД) судин шиї 500 грн.
445 Ультразвукове дослідження серця 550 грн.
458 Ультразвукова діагностика вагітності (після 24 тижнів вагітності) 600 грн.
439С Дуплексне сканування (УЗД) судин нирок 440 грн.
4303 Ультразвукова діагностика вагітності з візуалізацією 3Д (12- 14 тижнів вагітності) 100 грн.
4553 Ультразвукова діагностика вагітності з візуалізацією 3Д (15-23тижнів вагітності) 100 грн.
459 Ультразвукове дослідження променезап'ясткових суглобів і суглобів кистей рук 610 грн.
Ендоскопія

Ендоскопія (проводиться за попереднім записом)

Електрокардіографія

Електрокардіографія (проводиться за попереднім записом за адресою вул.Попудренко, 7)

Код Аналiз Ціна Купити
503 Електрокардіограма (ЕКГ) 130 грн.
533 Електрокардіограма (ЕКГ) з описом 200 грн.
Комплексні дослідження

Комплексні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
1043 Базовий вегетаріанський скринінг (ЗАК, печінкові проби,феритин (FERR), трансферин (ST), 25-ОН вітамін D, K, Na, Ca+, Cl, вітамін B12, глюкоза, фолієва кислота (FOL3), показники ліпідного обміну) 1 800 грн.
1044 Профілактична жіноча онкопанель (Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC), індекс ROMA,онкомаркер молочної залози (СА -15-3),Раковоембріональний антиген (СЕА)) 1 100 грн.
1045 Профілактична чоловіча онкопанель (Онкомаркер (СА 19-9), Онкомаркер шлунку СА 72-4, Співвідношення концентрацій PSA free/PSA total, Раково-ембріональний антиген (СЕА), Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP))) 1 000 грн.
1046 Здоров'я школяра (ЗАК, ЗАС, Глюкоза, 25-ОН вітамін D, K, Na, Ca+, Cl, Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Антитіла Ig (G+M+А) до антигенів лямблій (Giardia liamblia), Антитіла IgG до антигенів аскарид) 1 300 грн.
1047 Спортивний базовий (ЗАК, печінкові проби, ниркові проби показники ліпідного обміну, Індекс НОМА (Глюкоза, Інсулин, розрахунок індекса НОМА), тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)) 1 250 грн.
1048 Серце та судини (показники ліпідного обміну, лактатдегідрогеназа ЛДГ, високочутливий С-реактивний білок (hs- CRP), гомоцистеїн 750 грн.
1049 Кардіологічний (показники ліпідного обміну, глюкоза, ЗАК, ЗАС) 630 грн.
1028 Біохімія мінімальна (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін, креатинін,сечовина, азот сечовини, загальний холестерин, глюкоза) 890 грн.
1029 Біохімія розгорнута: печінкові проби, ниркові проби, ліпідний комплекс розширений, глюкоза, калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, залізо, альфа-амілаза крові, ЛДГ 1 180 грн.
1030 Передопераційний (ЗАК, ЗАС, біохімія мінімальна, коагулограма, група крові+Rh-фактор, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест). 1 750 грн.
1031 Післяопераційний (ЗАК, загальний білок, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, глюкоза) 530 грн.
1026 Комплекс ``Здорова дитина``: комплексний гематологічний аналіз, загальний аналіз сечі, аналіз на яйця гельмінтів, аналіз на ентеробіоз 450 грн.
1035 «Моніторинг чоловічого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, Андрофлор, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-19-9, СА-72-4, PSA free/PSA total 2 680 грн.
1034 «Моніторинг жіночого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, Пап-тест, Фемофлор Скрин, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-125, СА-15-3,HE4, СА-19-9, СА-72-4 3 415 грн.
1027 ``Рання діагностика раку шийки матки``: Пап-тест, Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC), HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (кількісне визначення, Real-time) 840 грн.
Форма запису
Статті
Copyrights © 2021