Наші послуги в даному відділенні
Діагностика COVID-19

Діагностика COVID-19

Гематологічні дослідження

Гематологічні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Біохімічні дослідження

Біохімічні дослідження приймаються строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна Купити
1150 Глюкоза (капілярна кров, з пальця, вимірюється глюкометром ) 120 грн.
722 Альбумін 100 грн.
118 Креатинін 120 грн.
123Ф Білірубін фракційно (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) 180 грн.
124 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ,загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін) 450 грн.
125 Прямий білірубін 100 грн.
127 Тригліцериди 100 грн.
129 Лужна фосфатаза ЛФ 100 грн.
130 Альфа-амілаза крові 110 грн.
131 Білкові фракції 220 грн.
135 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності ЛПВЩ-ХС (HDL-C), холестерин альфа-ліпопротеїдів 100 грн.
136 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності ЛПНЩ-ХС (LDL-C), холестерин бета-ліпопротеїдів, загальний холестерин 160 грн.
137 Фосфор неорганічний 100 грн.
138 Загальний холестерин 110 грн.
141 Показники ліпідного обміну (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре-бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності) 400 грн.
142 Ниркові проби (креатинін, сечовина, азот сечовини, загальний білок) 270 грн.
201 Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований 400 грн.
211 Кальцій іонізований Ca++ 170 грн.
241 Аполіпопротеїн А-1 120 грн.
246 Аполіпопротеїн-В 120 грн.
120 Сечова кислота 110 грн.
112 Аланін-амінотрансфераза АЛТ 110 грн.
114 Аспартат-амінотрансфераза АСТ 110 грн.
116 Залізо 110 грн.
119К Ревмопроби (загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, кількісне визначення) 490 грн.
121 Сечовина 110 грн.
122 Загальний білок 110 грн.
123 Загальний білірубін 100 грн.
126 Тимолова проба 110 грн.
132 Кальцій 110 грн.
133 Калій 110 грн.
134 Натрій 110 грн.
139 Магній 100 грн.
141Р Ліпідний комплекс розширений (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності, аполіпопротеїн А-1, аполіпопротеїн-В) 490 грн.
146К Антистрептолізин - О (кількісне визначення) 120 грн.
203 Альфа-амілаза сечі 100 грн.
204 Альфа-амілаза крові, сечі 170 грн.
147К Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) 120 грн.
148К С-реактивний білок (кількісне визначення) 120 грн.
213 Креатинфосфокіназа КФК 110 грн.
420 Гаммаглутамілтрансфераза ГГТ 100 грн.
721 Ліпаза 100 грн.
723 Альфа-амілаза, ліпаза 170 грн.
777 Транспорт солей (кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі/крові) 380 грн.
778 Транспорт солей сечі (Кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі) 150 грн.
779 Транспорт солей (крові) 210 грн.
216 Вітамін D (25-гідроксикальциферол) 440 грн.
489 Лептін 500 грн.
5020 Прокальцитонін 780 грн.
115 Глюкоза 140 грн.
Коагулологічні дослідження

Коагулологічні дослідження приймаються строго натщесерце, з понеділка по неділю до 11.00, без попереднього запису

Мікроелементи

   

Гормональні дослідження

Гормональні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна Купити
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова панель
571 Кортизол (добова сеча) 330 грн.
57 Кортизол (сироватка) 270 грн.
668 Андростендіон 400 грн.
570 Адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін, ACTH) 310 грн.
5710 Кортизол в слині 410 грн.
Тиреоїдна панель
745 Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 430 грн.
56 Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, A-TPO) 230 грн.
51 Тироксин загальний (Т4 заг., Т4) 190 грн.
501 Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FT3) 190 грн.
502 Кальцитонін 370 грн.
54 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ, A-TG) 220 грн.
55 Антимікросомальні антитіла (АМС, TMA) 250 грн.
52 Тироксин вільний (Т4 вільн., FT4 ) 190 грн.
521 Тиреоглобулін (ТГ, TG) 220 грн.
53 Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) 200 грн.
50 Трийодтиронін загальний (Т3 заг.,Т3) 190 грн.
772 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (ATПO) 560 грн.
773 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3) 520 грн.
78 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4) 350 грн.
783 Паратгормон (PTH), Кальцій іонізований (Ca++), Фосфор неорганічний 450 грн.
784 Паратгормон (PTH), Кальцій загальний (Ca), Лужна фосфатаза (ЛФ) 395 грн.
785 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 910 грн.
786 Калій (K), Натрій (Na), 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР), Ренін активний, Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 440 грн.
787 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) 575 грн.
788 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 565 грн.
1022 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреопероксидази (A-TPO) 390 грн.
Репродуктивна панель
46 Тестостерон загальний (Т заг., Testo) 200 грн.
944 Дигідротестостерон 370 грн.
32 Плацентарний лактоген (ПЛ, HPL) 350 грн.
42 Вільний естріол (Естр.вільн., Е3) 200 грн.
43 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ, hLH) 210 грн.
44 Прогестерон (ПРГ, Prog) 220 грн.
45 Пролактин (ПРЛ, PRL) 220 грн.
461 Антимюллерів гормон (AMГ, AMH) 510 грн.
462 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР) 220 грн.
465 Секс-зв'язуючий глобулін (СЗГ, SHBG) 210 грн.
468 Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) 360 грн.
47 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, hFSH) 200 грн.
49 Естрадіол (Естр., Е2) 200 грн.
48 Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 240 грн.
490 Дегідроепіандростерон (ДГЕА-с, DHEA-S) 230 грн.
1032 Оцінка стану I фази місячного циклу (Тестостерон вільний, Тестостерон загальний, Дегідроепіандростерон, 17-альфа-оксипрогестерон, Андростендіон, Секс-зв'язуючий глобулін, Антимюллерів гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Лютеїнізуючий гормон ) 1 670 грн.
1033 Оцінка стану II фази місячного циклу (Пролактин (ПРЛ, PRL), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Естрадіол (Естр., Е2), Прогестерон (ПРГ, Prog) 615 грн.
902 Тестостерон вільний (Т.вільн.) 240 грн.
45М Макропролактин 460 грн.
512 Фолікулостимулюючий гормон (hFSH), Лютеїнізуючий гормон (LG), Пролактин (PRL), Тестостерон загальний (Testo), Тестостерон вільний (Твільн.), Естрадіол (Е2) 1 150 грн.
Фактори росту
572 Інсуліноподібний фактор росту-1 (ІФР-1, IGF-1) 360 грн.
573 Соматотропний гормон (СТГ, GH) 230 грн.
Панель пренатальної діагностики
Панель пренатальної діагностики приймається строго натщесерце, без попереднього запису
Код Аналiз Ціна Купити
801Р Пренатальний скринінг І триместру (PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін вільний (F-BHCG), розрахунок генетичних ризиків) 550 грн.
48М Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 240 грн.
48Б Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 240 грн.
800Р Пренатальний скринінг ІІ триместру (Альфа-фетопротеїн (AFP), Хоріонічний гонадотропін (BHCG), Естріол вільний (E3), розрахунок генетичних ризиків) 570 грн.
222Б Глюкозотолерантний тест 240 грн.
1173 Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 380 грн.
1172 Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні) 600 грн.
1172М Визначення імунних антитіл до антигенів еритроцитів чоловіка 300 грн.
804Р PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін вільний (F-BHCG), розрахунок генетичних та перинатальних ризиків програмою ``Астрая`` 720 грн.
805 НІПТ SAGE VICTORY мінімальний (хромосоми 13,18,21) 14 000 грн.
806 НІПТ SAGE VICTORY стандарт (хромосоми 13,18,21,X,Y, опційно - стать) 14 500 грн.
807 НІПТ SAGE VICTORY 24 (хромосоми 1-22, X,Y) 15 000 грн.
812 PGD-A NGS - 2 (генетична діагностика, cеквенування "нового" покоління, 24 хро-мосоми, за кожний зразок) 8 000 грн.
Онкомаркери

Онкомаркери

Діагностика інфекційних захворювань

Діагностика інфекційних захворювань

Код Аналiз Ціна Купити
Кліщові інфекції
21002 Бореліоз (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), якісне визначення ДНК методом ПЛР 570 грн.
21006 Бореліоз IgM+IgG методом Western Blot 1 990 грн.
21003 Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), якісне визначення РНК методом ПЛР 530 грн.
19 Антитіла IgM до борелії (Borrelia burgdorferi) - скринінг 270 грн.
17 Антитіла IgG до борелії (Borrelia burgdorferi) - скринінг 270 грн.
ВПЛ (вірус папіломи людини)
97 ПЛР HPV 16, 18 300 грн.
298 HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82 (кількісне визначення, Real-time) 1 000 грн.
98 ПЛР HPV 16, 31, 33, 35 370 грн.
96 ПЛР HPV 6, 11 370 грн.
Helicobacter pylori (хелікобактер пілорі)
20904 H. pylori, якісне визначення ДНК методом ПЛР 745 грн.
37 Антитіла Ig (G+М+А) до Helicobacter pylori 220 грн.
535 Визначення антигену хелікобактер пілорі в калі (H. pilori Ag), якісне визначення 310 грн.
Діагностика вірусних гепатитів
1201 Вірус гепатиту D (Hepatitis D Virus), якісне визначення методом ПЛР 420 грн.
10 Гепатит А (НАV), антитіла IgM 250 грн.
703 HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) 740 грн.
3221 Генотип HCV Plus, Real-TM ( 7 генотипів: 1а, 1b, 2, 3, 4, 5a, 6, в режимі реального часу ( ПЛР )) 2 400 грн.
1 Гепатит В, HBsAg 250 грн.
103 Гепатит В (HBV), методом ПЛР -якісне визначення 400 грн.
2 Гепатит В, антитіла IgG до HBsAg 220 грн.
3 Гепатит В, антитіла сумарні до HBсorАg 300 грн.
7 Гепатит С (HCV), сумарні антитіла Ig (G+M) 270 грн.
104 Гепатит C (HCV), методом ПЛР -якісне визначення 500 грн.
327 Гепатит C (HCV), методом ПЛР -кількісне визначення, Real-time 1 100 грн.
322 Гепатит С (HCV), ПЛР генотипування 1 100 грн.
742 HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиНВsAg, антиHBcorAg вірусу гепатиту В 850 грн.
Герпетична інфекція
13 Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 220 грн.
14 Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 220 грн.
15 Антитіла IgM до Varicella zoster (VZV) 220 грн.
16 Антитіла IgG до Varicella zoster (VZV) 220 грн.
333 ПЛР HHV 6 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 230 грн.
82 ПЛР HSV 1/2. Вірус герпесу 1/2 типів ( цільна кров, сироватка ) 250 грн.
85 ПЛР HSV 1/2. Вірус герпесу 1/2 типів (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 250 грн.
334 ПЛР HHV 6. Вірус герпесу 6 типу ( цільна кров, сироватка ) 230 грн.
Цитомегаловірусна інфекція
20 Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) 220 грн.
21 Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) 220 грн.
228 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 500 грн.
81 ПЛР CMV. Цитомегаловірус ( цільна кров, якісне визначення ) 250 грн.
Діагностика Епштейн-Барр вірусної (EBV) інфекції
22 Антитіла IgG до ядерного антигену вирусу Епштейн-Барр (EBV EBNA) 220 грн.
23 Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgM) 220 грн.
234 Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgG) 220 грн.
Токсоплазмоз
227 Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii 500 грн.
25 Антитіла IgM до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 220 грн.
915 ПЛР Toxoplasma gondii. Вірус токсоплазми ( цільна кров, сироватка ) 300 грн.
24 Антитіла IgG до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 220 грн.
Краснуха
27 Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella) 200 грн.
28 Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella) 200 грн.
Панель урогенітальних інфекцій
29 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 220 грн.
30 Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 220 грн.
80 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 900 грн.
301 ПЛР Trichomonas vaginalis , Neisseria gonorrhoeae 395 грн.
302 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР) 1 380 грн.
309 Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 710 грн.
87 ПЛР Gardnerella vaginalis 220 грн.
88 ПЛР Сhlamydia trachomatis 220 грн.
89 ПЛР Trichomonas vaginalis 220 грн.
90 ПЛР Candida albicans 220 грн.
91 ПЛР Mycoplasma hominis 220 грн.
92 ПЛР Mycoplasma genitalium 220 грн.
93 ПЛР Ureaplasma species (urealyticum + parvum) 220 грн.
94 ПЛР Neisseria gonorrhoeae 220 грн.
3481 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) з антибіотикограмою. ПЛР Mycoplasma genitalium, Сhlamydia trachomatis 845 грн.
3461 Дослідження біоценозу урогенітального тракту розширений 1 500 грн.
3471 Дослідження біоценозу урогенітального тракту 1 000 грн.
Сифіліс
335 Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum 260 грн.
704 Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig (М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) 330 грн.
TORCH-інфекції
751 Антитіла IgG Tox+ Rub+CMV+HSV 650 грн.
75 Антитіла IgM Tox+ Rub+CMV+HSV 650 грн.
753 Антитіла IgG Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) 750 грн.
752 Антитіла IgM Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) 750 грн.
Інші інфекції
20901 Мікробіом-експрес (співвідношення Firmicutes/Bacteroidetes, якісне визначення C.albicans, C.glabrata, C.krusei, H. pylori) методом ПЛР 1 710 грн.
18 ПЛР Mycoplasma pneumonia 400 грн.
746 Антитіла IgM до Bordetella pertussis (кашлюк) 350 грн.
747 Антитіла IgG до Bordetella pertussis (кашлюк) 350 грн.
4 ПЛР Chlamydia pneumonia 400 грн.
750 Антитіла Ig (G+M+A) до Mycobacterium tuberculosis 220 грн.
760 ПЛР Bordetella pertussis (якісне визначення) 220 грн.
789 Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) 230 грн.
790 Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) 300 грн.
1050 Експрес-тест для діагностики грипу А + В 450 грн.
Бактеріологічні дослідження

Бактеріологічні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
348 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) з антибіотикограмою 500 грн.
356 Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою 450 грн.
350 Бактеріологічне дослідження на патогенну грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 500 грн.
350В Бактеріологічне дослідження на грибкову флору роду Candida з визначенням 6 видів та чутливістю до протигрибкових препаратів 420 грн.
351 Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 400 грн.
352 Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору з антибіотикограмою 400 грн.
353 Бактеріологічне дослідження на стафілокок з антибіотикограмою 400 грн.
354 Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою 420 грн.
354Ф Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 460 грн.
356Ф Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 470 грн.
357 Бактеріологічне дослідження сечі 420 грн.
358 Бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 420 грн.
359 Бактеріологічне дослідження крові на стерильність 550 грн.
374 Бактеріологічне дослідження на бета-гемолітичний стрептокок групи А (Str. pyogenes) та групи В (Str. agalactiae) 320 грн.
352П Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору без антибіотикограми 320 грн.
353П Бактеріологічне дослідження на стафілокок без антибіотикограми 320 грн.
375 Бактеріологічне дослідження Trichomonas vaginalis (ТЕСТ IN POUCH) 910 грн.
357Б Бактеріологічне дослідження сечі під час вагітності 420 грн.
Загальноклінічні дослідження

Загальноклінічні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
523 Кальпротектин (hCp), лактоферин (hLf) гемоглобін та трансферин в калі (якісний метод дослідження) 920 грн.
6 Дослідження калу на вуглеводи методом Бенедикта (лактоза, глюкоза, галактоза, мальтоза, фруктоза) 220 грн.
5201 Кальпротектин (hCp) в калі (кількісне визначення) 750 грн.
5203 Лактоферин (hLf) в калі (кількісний метод дослідження) 600 грн.
149 Загальний аналіз сечі 160 грн.
151 Аналіз сечі за Нечипоренком 110 грн.
771 Кальцій в сечі 100 грн.
774 Фосфор сечі 100 грн.
775 Сечова кислота в сечі 100 грн.
154 Копрограма 180 грн.
153 Аналіз зішкребка на ентеробіоз 150 грн.
152 Аналіз калу на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методом нативного мазку 140 грн.
516 Аналіз фекалій на яйця гельмінтів і патогенні кишкові найпростіші методом збагачення за Фюлленборном 200 грн.
522 Панкреатична еластаза (в калі) 730 грн.
515 Визначення прихованої крові в калі (методом імунохроматографії) 170 грн.
525 Визначення прихованої крові в калі з виявленням гемоглобіну і трансферину (методом імунохромотографіі) 210 грн.
518 Визначення антигенів ротавірусів в калі 180 грн.
517 Визначення антигенів ротавірусів та аденовірусів в калі 220 грн.
111 Мікроскопічне дослідження на демодекс 190 грн.
128 Мікроскопічне дослідження лусочок шкіри, волосся, нігтів на паразитарні гриби 170 грн.
Цитологічні дослідження

Цитологічні дослідження

Паразитологія

Паразитологія

Алергологічна панель

Алергологічна панель

Код Аналiз Ціна Купити
1011 Побутові алергени, антитіла IgE до кліща домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus, кліща домашнього пилу Dermatophagoides farinae та латексу 480 грн.
1003 Харчові алергени, антитіла IgE (коров'яче молоко, альфа-лактоальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн) 480 грн.
1004 Епідермальні алергени, антитіла IgE (епітелій морської свинки, шерсть собаки, епітелій кішки) 350 грн.
1014 Харчові алергени, антитіла IgE (морепродукти: оселедець,скумбрія) 280 грн.
1016 Епідермальні алергени, антитіла IgE (кішка: епітелій кішки) 280 грн.
1007 Харчові алергени, антитіла IgE (зернові: пшенична мука, вівсяна мука, гречана мука, рис, глютен) 490 грн.
1008 Харчові алергени, антитіла IgE (м'ясо: свинина, яловичина, куряче м'ясо, індиче м'ясо) 480 грн.
1009 Харчові алергени, антитіла IgE (яйце: яєчний білок, яєчний жовток) 340 грн.
1010 Харчові алергени, антитіла IgE (овочі: морква, картопля) 340 грн.
1012 Інгаляційні алергени, антитіла IgE (пилок дерев: клен, вільха, береза, дуб, тополя) 480 грн.
1013 Інгаляційні алергени, антитіла IgE (пилок бур'янів: тимофіївка лугова, амброзія звичайна, полинь, кульбаба, жито посівне) 480 грн.
1015 Харчові алергени, антитіла IgE (кава, какао) 280 грн.
7008 Еозинофільний катіонний білок 460 грн.
2023 Мультікомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX2 (Австрія) до 295 алергенів 4 700 грн.
2024 Визначення специфічного імуноглобуліну G (IgG) до 286 антигенів продуктів одночасно приладом FOX Food Xplorer (Австрія) 5 900 грн.
1000 Інгаляційні алергени, антитіла IgE 1 100 грн.
1001 Харчові алергени, антитіла IgE 1 100 грн.
1002 Педіатрична панель, антитіла IgE 1 100 грн.
68 Маркер алергії IgE 240 грн.
1005 Харчові алергени, антитіла IgE (горіхи: арахіс, волоський горіх) 340 грн.
1006 Харчові алергени, антитіла IgE (фрукти: апельсин, яблуко, ківі, банан, лимон, ананас, виноград) 490 грн.
Специфічні IgE до анестетиків
2020 Специфічний Ig E до лідокаїну 350 грн.
1018 Специфічний Ig E до артекаїну 350 грн.
1019 Специфічний Ig E до прокаїну 350 грн.
2021 Алергія на анестетики (Артикаїн IgE; Лідокаїн IgE; Прокаїн IgE) 950 грн.
Цукровий діабет

Панель цукрового діабету приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Панель контролю анемії

Панель контролю анемії

Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Код Аналiз Ціна Купити
473 Антитіла до ядерних антигенів (ANA) скринінг 440 грн.
17110 HLA-B27, поліморфізм в гені людського лейкоцитарного антигену 805 грн.
6207 Тканинна трансглутаміназа, антитіла Ig A 410 грн.
6208 Тканинна трансглутаміназа, антитіла Ig G 410 грн.
467 Антитіла IgM до фосфоліпідів (APHL) 230 грн.
466 Антитіла IgG до фосфоліпідів (APHL) 230 грн.
978 Антитіла Ig G/Ig M до кардіоліпіну (кількісне визначення) 700 грн.
980 Антифосфоліпідний синдром: Антитіла до s2 глікопротеїну І, Ig G/ Ig M, антитіла Ig G/Ig M до кардіоліпіну (кількісне визначення), Вовчаночний антикоагулянт, Антитіла Ig G/ Ig M до фосфоліпідів (APHL) 2 000 грн.
30786 Вовчаночний антикоагулянт 420 грн.
979 Антитіла до s2 глікопротеїну І, Ig G/ Ig M (кількісне визначення) 550 грн.
469 Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG 925 грн.
471 ДНК односпіральна, антитіла IgG (Anti-ssDNA) 450 грн.
472 Антитіла до двоспіральной ДНК IgG (Anti-dsDNA) 450 грн.
2200 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2) 370 грн.
474 Серомукоїди 150 грн.
Імунологічна панель

Імунологічна панель приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Генетичні дослідження

Генетичні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
900 Генетичні поліморфізми, асоційовані з порушенням обміну (непереносимість) лактози (ПЦР) 570 грн.
477 Онкомаркер BRCA1 1 200 грн.
10103 Генетичний ризик розвитку тромбофілії (F2, F5, F7) 1 445 грн.
10106 Генетичний ризик розвитку тромбофілії розширений (F2, F5, F7, F13, FGB, ITGA2, ITGB3, SERPINE1) 2 220 грн.
10301 Генетичний ризик розвитку хвороби Крона (NOD2 2 поліморфізми) 1 030 грн.
10317 Фолатний цикл (MTHFR 2 поліморфізми, MTR) 1 155 грн.
10318 Ген рецептора вітаміну D (VDR) 615 грн.
10408 Целіакія (HLA DQ2/DQ8) 1 430 грн.
10502 Фармакогенетика – Варфарин (CYP2C9*2/*3, VCORC1) 1 690 грн.
10802 Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1 (ТА)5/6/(ТА)7/8) методом піросеквенування 2 730 грн.
17068 IL6 (¬174C>G), поліморфізм в гені інтерлейкіна 6 700 грн.
Онкогенетика
4772 OnсoRisk - Лабораторні дослідження спадкової схильності до розвитку онкологічних захворювань (37 генів NGS) 13 900 грн.
4771 BRCA PLUS - Лабораторні дослідження з секвенування генів BRCA1, BRCA2, PALB2 та CHEK2 10 800 грн.
4773 DNA Solid Tumor - Лабораторні дослідження із профілювання соматичних мутацій (65 генів NGS) 20 450 грн.
4774 BRCA1/2 Somatic - Лабораторні дослідження з секвенування генів BRCA1, BRCA2 з пухлинної тканини методом NGS 12 800 грн.
4775 RNA Solid Tumor - Лабораторні дослідження 280 відомих транслокацій, асоційованих з дрібноклітинним раком легенів методом NGS 23 200 грн.
Ультразвукова діагностика

Ультразвукова діагностика в м. Київ (проводиться за попереднім записом)

Код Аналiз Ціна Купити
440 Ультразвукове дослідження органів калитки 450 грн.
434 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) 500 грн.
435 Ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої системи, трансабдомінально 500 грн.
436 Ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої системи, трансректально 550 грн.
437 Ультразвукове дослідження м'яких тканин 450 грн.
438 Ультразвукове дослідження черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) 550 грн.
439 Ультразвукове дослідження нирок 400 грн.
441 Ультразвукове дослідження щитоподібної залози 450 грн.
443 Дуплексне сканування (УЗД) судин голови та шиї 800 грн.
445 Ультразвукове дослідження серця 700 грн.
448 Дуплекснесканування (УЗД) артерій верхніх кінцівок 700 грн.
449 Дуплекснесканування (УЗД) артерій нижніх кінцівок 700 грн.
450 Дуплекснесканування (УЗД) вен нижніх кінцівок 700 грн.
452 Фолікулометрія 360 грн.
453 Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) 600 грн.
455 Ультразвукова діагностика вагітності (15-23 тижнів вагітності) 700 грн.
458 Ультразвукова діагностика вагітності (після 24 тижнів вагітності) 700 грн.
456 Дуплексне сканування (УЗД) судин шиї 550 грн.
433 Ультразвукове дослідження молочних залоз 500 грн.
4291 Ультразвукова дігностика лімфовузлів (одна зона) 350 грн.
4241 Ультразвукова діагностика плевральних порожнин 450 грн.
430 Ультразвукова діагностика вагітності (12- 14 тижнів вагітності) 700 грн.
431 Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів 550 грн.
Електрокардіографія

Електрокардіографія (проводиться за попереднім записом за адресою вул.Попудренко, 7)

Код Аналiз Ціна Купити
503 Електрокардіограма (ЕКГ) 200 грн.
533 Електрокардіограма (ЕКГ) з описом 300 грн.
Гістологічні дослідження

Взяття матеріалу для гістологічних досліджень здійснюється лікарем.

Код Аналiз Ціна Купити
Н026 Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщень 620 грн.
Н004 Біопсія слизових оболонок губ, слизових оболонок ротової порожнини, слинних залоз, порожнини та пазух носа 620 грн.
Н027 Видалення одонтогенних кіст 620 грн.
Н009 Вишкрібання цервікального каналу 620 грн.
Н030 Видалення поліпів і кіст порожнини носа та пазух 620 грн.
Н002 Біопсії піхви 620 грн.
Н035 Міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки до 3 вузлів) 720 грн.
Н058 Циркумцізія (обрізання крайньої плоті) 720 грн.
Н031 Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності 770 грн.
Н032 Поліфокальна трепан-біопсія передміхурової залози 1 000 грн.
Н003 Біопсія ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 620 грн.
Н091 Поліпектомії ШКТ (1 локалізація до 5 утворень) 1 000 грн.
Н015 Біопсія пухлинних утворень мяких тканин 620 грн.
Н001 Біопсія шийки матки (не ексцизійні) 620 грн.
Н006 Біопсія сечоводу (з одного боку) 620 грн.
Н007 Біопсія сечового міхура 620 грн.
Н008 Біопсія уретри 620 грн.
Н011 Трепан-біопсія молочних залоз 620 грн.
Н029 Видалення кіст бартолінової залози (до 3 утворень) 620 грн.
Н023 Видалення ліпоми 620 грн.
Н025 Видалення оболонок яєчка та кист придатків яєчка 620 грн.
Комплексні дослідження

Комплексні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
1051 Дитячий передопераційний (ЗАК, ЗАС, коагулограма, група крові+Rh-фактор, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, глюкоза, антиген (SARS-CoV-2) 800 грн.
1043 Базовий вегетаріанський скринінг (ЗАК, печінкові проби,феритин (FERR), трансферин (ST), 25-ОН вітамін D, K, Na, Ca+, Cl, вітамін B12, глюкоза, фолієва кислота (FOL3), показники ліпідного обміну) 1 800 грн.
1044 Профілактична жіноча онкопанель (Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC), індекс ROMA,онкомаркер молочної залози (СА -15-3),Раковоембріональний антиген (СЕА)) 1 370 грн.
1045 Профілактична чоловіча онкопанель (Онкомаркер (СА 19-9), Онкомаркер шлунку СА 72-4, Співвідношення концентрацій PSA free/PSA total, Раково-ембріональний антиген (СЕА), Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP))) 1 370 грн.
1046 Здоров'я школяра (ЗАК, ЗАС, Глюкоза, 25-ОН вітамін D, K, Na, Ca+, Cl, Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Антитіла Ig (G+M+А) до антигенів лямблій (Giardia liamblia), Антитіла IgG до антигенів аскарид) 1 990 грн.
1047 Спортивний базовий (ЗАК, печінкові проби, ниркові проби показники ліпідного обміну, Індекс НОМА (Глюкоза, Інсулин, розрахунок індекса НОМА), тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)) 1 250 грн.
1048 Серце та судини (показники ліпідного обміну, лактатдегідрогеназа ЛДГ, високочутливий С-реактивний білок (hs- CRP), гомоцистеїн 990 грн.
1049 Кардіологічний (показники ліпідного обміну, глюкоза, ЗАК, ЗАС) 630 грн.
1041 Передопераційний II((ЗАК, коагулограма, HBsAg, глюкоза, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum) 840 грн.
1042 Передопераційний III((ЗАК, коагулограма, HBsAg, глюкоза, Група крові, Rh-фактор, Загальний аналіз сечі, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест)) 1 350 грн.
1028 Біохімія мінімальна (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін, креатинін,сечовина, азот сечовини, загальний холестерин, глюкоза) 1 070 грн.
1029 Біохімія розгорнута: печінкові проби, ниркові проби, ліпідний комплекс розширений, глюкоза, калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, залізо, альфа-амілаза крові, ЛДГ 1 500 грн.
1030 Передопераційний (ЗАК, ЗАС, біохімія мінімальна, коагулограма, група крові+Rh-фактор, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест). 1 950 грн.
1031 Післяопераційний (ЗАК, загальний білок, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, глюкоза) 600 грн.
1026 Комплекс ``Здорова дитина``: комплексний гематологічний аналіз, загальний аналіз сечі, аналіз на яйця гельмінтів, аналіз на ентеробіоз 450 грн.
1035 «Моніторинг чоловічого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, біоценоз урогенітального тракту, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-19-9, СА-72-4, PSA free/PSA total 4 000 грн.
1034 «Моніторинг жіночого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, Пап-тест, Дослідження біоценозу урогенітального тракту, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-125, СА-15-3,HE4, СА-19-9, СА-72-4 4 300 грн.
Медичні послуги партнера (мережа медичних центрів "Якість життя")

Сімейна медицина, гінекологія, гастроентерологія, ендокринологія, неврологія, флебологія, дерматологія

Copyrights © 2023