Наші послуги в даному відділенні
Лікарський моніторинг

Лікарський моніторинг

Код Аналiз Ціна Купити
981 Вальпроєва кислота 330 ₴
Гематологічні дослідження

Гематологічні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Біохімічні дослідження

Біохімічні дослідження приймаються строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна Купити
1150 Глюкоза (капілярна кров, з пальця, вимірюється глюкометром ) 120 ₴
30710 Церулоплазмін 290 ₴
722 Альбумін 140 ₴
118 Креатинін 150 ₴
123Ф Білірубін фракційно (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) 250 ₴
124 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ,загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін) 520 ₴
125 Прямий білірубін 100 ₴
127 Тригліцериди 100 ₴
129 Лужна фосфатаза ЛФ 100 ₴
130 Альфа-амілаза крові 140 ₴
131 Білкові фракції 220 ₴
135 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності ЛПВЩ-ХС (HDL-C), холестерин альфа-ліпопротеїдів 140 ₴
136 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності ЛПНЩ-ХС (LDL-C), холестерин бета-ліпопротеїдів, загальний холестерин 160 ₴
137 Фосфор неорганічний 120 ₴
138 Загальний холестерин 140 ₴
141 Показники ліпідного обміну (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре-бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності) 450 ₴
142 Ниркові проби (креатинін, сечовина, азот сечовини, загальний білок) 370 ₴
201 Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований 510 ₴
211 Кальцій іонізований Ca++ 220 ₴
241 Аполіпопротеїн А-1 120 ₴
246 Аполіпопротеїн-В 120 ₴
120 Сечова кислота 150 ₴
112 Аланін-амінотрансфераза АЛТ 150 ₴
114 Аспартат-амінотрансфераза АСТ 150 ₴
116 Залізо 150 ₴
119К Ревмопроби (загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, кількісне визначення) 490 ₴
121 Сечовина 150 ₴
122 Загальний білок 140 ₴
123 Загальний білірубін 140 ₴
126 Тимолова проба 110 ₴
132 Кальцій 140 ₴
133 Калій 140 ₴
134 Натрій 140 ₴
139 Магній 140 ₴
141Р Ліпідний комплекс розширений (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності, аполіпопротеїн А-1, аполіпопротеїн-В) 520 ₴
146К Антистрептолізин - О (кількісне визначення) 120 ₴
203 Альфа-амілаза сечі 100 ₴
204 Альфа-амілаза крові, сечі 170 ₴
147К Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) 120 ₴
148К С-реактивний білок (кількісне визначення) 150 ₴
213 Креатинфосфокіназа КФК 140 ₴
420 Гаммаглутамілтрансфераза ГГТ 140 ₴
721 Ліпаза 140 ₴
723 Альфа-амілаза, ліпаза 220 ₴
777 Транспорт солей (кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі/крові) 380 ₴
778 Транспорт солей сечі (Кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі) 150 ₴
779 Транспорт солей (крові) 210 ₴
216 Вітамін D (25-гідроксикальциферол) 500 ₴
489 Лептін 500 ₴
5020 Прокальцитонін 780 ₴
115 Глюкоза 160 ₴
Коагулологічні дослідження

Коагулологічні дослідження приймаються строго натщесерце, з понеділка по неділю до 11.00, без попереднього запису

Мікроелементи

   

Гормональні дослідження

Гормональні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна Купити
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова панель
571 Кортизол (добова сеча) 340 ₴
57 Кортизол (сироватка) 340 ₴
668 Андростендіон 400 ₴
570 Адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін, ACTH) 310 ₴
5710 Кортизол в слині 410 ₴
Тиреоїдна панель
745 Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 430 ₴
56 Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, A-TPO) 285 ₴
51 Тироксин загальний (Т4 заг., Т4) 240 ₴
501 Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FT3) 240 ₴
502 Кальцитонін 370 ₴
54 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ, A-TG) 280 ₴
55 Антимікросомальні антитіла (АМС, TMA) 250 ₴
52 Тироксин вільний (Т4 вільн., FT4 ) 240 ₴
521 Тиреоглобулін (ТГ, TG) 240 ₴
53 Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) 240 ₴
50 Трийодтиронін загальний (Т3 заг.,Т3) 240 ₴
772 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (ATПO) 680 ₴
773 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3) 680 ₴
78 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4) 430 ₴
783 Паратгормон (PTH), Кальцій іонізований (Ca++), Фосфор неорганічний 450 ₴
784 Паратгормон (PTH), Кальцій загальний (Ca), Лужна фосфатаза (ЛФ) 395 ₴
785 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 910 ₴
786 Калій (K), Натрій (Na), 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР), Ренін активний, Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 440 ₴
787 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) 575 ₴
788 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 565 ₴
1022 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреопероксидази (A-TPO) 430 ₴
Репродуктивна панель
46 Тестостерон загальний (Т заг., Testo) 270 ₴
58 Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP) 230 ₴
944 Дигідротестостерон 410 ₴
32 Плацентарний лактоген (ПЛ, HPL) 350 ₴
42 Вільний естріол (Естр.вільн., Е3) 250 ₴
43 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ, hLH) 270 ₴
44 Прогестерон (ПРГ, Prog) 270 ₴
45 Пролактин (ПРЛ, PRL) 270 ₴
461 Антимюллерів гормон (AMГ, AMH) 610 ₴
462 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР) 260 ₴
465 Секс-зв'язуючий глобулін (СЗГ, SHBG) 250 ₴
468 Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) 490 ₴
47 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, hFSH) 270 ₴
49 Естрадіол (Естр., Е2) 270 ₴
48 Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 280 ₴
490 Дегідроепіандростерон (ДГЕА-с, DHEA-S) 300 ₴
1032 Оцінка стану I фази місячного циклу (Тестостерон вільний, Тестостерон загальний, Дегідроепіандростерон, 17-альфа-оксипрогестерон, Андростендіон, Секс-зв'язуючий глобулін, Антимюллерів гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Лютеїнізуючий гормон ) 1 900 ₴
1033 Оцінка стану II фази місячного циклу (Пролактин (ПРЛ, PRL), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Естрадіол (Естр., Е2), Прогестерон (ПРГ, Prog) 800 ₴
902 Тестостерон вільний (Т.вільн.) 320 ₴
45М Макропролактин 600 ₴
512 Фолікулостимулюючий гормон (hFSH), Лютеїнізуючий гормон (LG), Пролактин (PRL), Тестостерон загальний (Testo), Тестостерон вільний (Твільн.), Естрадіол (Е2) 1 300 ₴
Фактори росту
572 Інсуліноподібний фактор росту-1 (ІФР-1, IGF-1) 370 ₴
573 Соматотропний гормон (СТГ, GH) 260 ₴
Панель пренатальної діагностики
Панель пренатальної діагностики приймається строго натщесерце, без попереднього запису
Код Аналiз Ціна Купити
801Р Пренатальний скринінг І триместру (PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін вільний (F-BHCG), розрахунок генетичних ризиків) 750 ₴
48М Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 280 ₴
48Б Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 280 ₴
800Р Пренатальний скринінг ІІ триместру (Альфа-фетопротеїн (AFP), Хоріонічний гонадотропін (BHCG), Естріол вільний (E3), розрахунок генетичних ризиків) 770 ₴
222Б Глюкозотолерантний тест 240 ₴
1173 Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 510 ₴
1172 Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні) 600 ₴
1172М Визначення імунних антитіл до антигенів еритроцитів чоловіка 600 ₴
804Р PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін вільний (F-BHCG), розрахунок генетичних та перинатальних ризиків програмою ``Астрая`` 870 ₴
805 НІПТ SAGE VICTORY мінімальний (хромосоми 13,18,21) 14 000 ₴
806 НІПТ SAGE VICTORY стандарт (хромосоми 13,18,21,X,Y, опційно - стать) 14 500 ₴
807 НІПТ SAGE VICTORY 24 (хромосоми 1-22, X,Y) 15 000 ₴
812 PGD-A NGS - 2 (генетична діагностика, cеквенування "нового" покоління, 24 хро-мосоми, за кожний зразок) 8 000 ₴
Онкомаркери

Онкомаркери

Діагностика інфекційних захворювань

Діагностика інфекційних захворювань

Код Аналiз Ціна Купити
Кліщові інфекції
21002 Бореліоз (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), якісне визначення ДНК методом ПЛР 570 ₴
21006 Бореліоз IgM+IgG методом Western Blot 1 990 ₴
21003 Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), якісне визначення РНК методом ПЛР 530 ₴
19 Антитіла IgM до борелії (Borrelia burgdorferi) - скринінг 350 ₴
17 Антитіла IgG до борелії (Borrelia burgdorferi) - скринінг 350 ₴
ВПЛ (вірус папіломи людини)
97 ПЛР HPV 16, 18 300 ₴
298 HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82 (кількісне визначення, Real-time) 1 000 ₴
98 ПЛР HPV 16, 31, 33, 35 370 ₴
96 ПЛР HPV 6, 11 370 ₴
Helicobacter pylori (хелікобактер пілорі)
20904 H. pylori, якісне визначення ДНК методом ПЛР 745 ₴
37 Антитіла Ig (G+М+А) до Helicobacter pylori 300 ₴
535 Визначення антигену хелікобактер пілорі в калі (H. pilori Ag), якісне визначення 500 ₴
Діагностика вірусних гепатитів
1201 Вірус гепатиту D (Hepatitis D Virus), якісне визначення методом ПЛР 420 ₴
10 Гепатит А (НАV), антитіла IgM 250 ₴
703 HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, визначення антигена ВІЛ-1 р24 та загальні антитіла до ВІЛ-1, включаючи групу 0 та ВІЛ-2, (якісне визначення). 1 100 ₴
3221 Генотип HCV Plus, Real-TM ( 7 генотипів: 1а, 1b, 2, 3, 4, 5a, 6, в режимі реального часу ( ПЛР )) 2 400 ₴
1 Гепатит В, HBsAg 280 ₴
103 Гепатит В (HBV), методом ПЛР -якісне визначення 500 ₴
2 Гепатит В, антитіла IgG до HBsAg 280 ₴
3 Гепатит В, антитіла сумарні до HBсorАg 300 ₴
7 Гепатит С (HCV), сумарні антитіла Ig (G+M) 370 ₴
104 Гепатит C (HCV), методом ПЛР -якісне визначення 600 ₴
327 Гепатит C (HCV), методом ПЛР -кількісне визначення, Real-time 1 100 ₴
322 Гепатит С (HCV), ПЛР генотипування 1 100 ₴
742 HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиНВsAg, антиHBcorAg вірусу гепатиту В 850 ₴
Герпетична інфекція
14 Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 220 ₴
15 Антитіла IgM до Varicella zoster (VZV) 220 ₴
16 Антитіла IgG до Varicella zoster (VZV) 220 ₴
333 ПЛР HHV 6 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 230 ₴
13 Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 220 ₴
82 ПЛР HSV 1/2. Вірус герпесу 1/2 типів ( цільна кров, сироватка ) 250 ₴
85 ПЛР HSV 1/2. Вірус герпесу 1/2 типів (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 250 ₴
334 ПЛР HHV 6. Вірус герпесу 6 типу ( цільна кров, сироватка ) 230 ₴
Цитомегаловірусна інфекція
20 Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) 220 ₴
21 Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) 220 ₴
228 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 500 ₴
81 ПЛР CMV. Цитомегаловірус ( цільна кров, якісне визначення ) 250 ₴
Діагностика Епштейн-Барр вірусної (EBV) інфекції
22 Антитіла IgG до ядерного антигену вирусу Епштейн-Барр (EBV EBNA) 220 ₴
23 Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgM) 220 ₴
234 Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgG) 220 ₴
Токсоплазмоз
227 Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii 500 ₴
25 Антитіла IgM до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 220 ₴
915 ПЛР Toxoplasma gondii. Вірус токсоплазми ( цільна кров, сироватка ) 300 ₴
24 Антитіла IgG до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 220 ₴
Краснуха
27 Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella) 200 ₴
28 Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella) 200 ₴
Панель урогенітальних інфекцій
29 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 220 ₴
30 Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 220 ₴
80 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 900 ₴
301 ПЛР Trichomonas vaginalis , Neisseria gonorrhoeae 395 ₴
302 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР) 1 380 ₴
309 Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 710 ₴
87 ПЛР Gardnerella vaginalis 220 ₴
88 ПЛР Сhlamydia trachomatis 220 ₴
89 ПЛР Trichomonas vaginalis 220 ₴
90 ПЛР Candida albicans 220 ₴
91 ПЛР Mycoplasma hominis 220 ₴
92 ПЛР Mycoplasma genitalium 220 ₴
93 ПЛР Ureaplasma species (urealyticum + parvum) 220 ₴
94 ПЛР Neisseria gonorrhoeae 220 ₴
3481 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) з антибіотикограмою. ПЛР Mycoplasma genitalium, Сhlamydia trachomatis 845 ₴
3461 Дослідження біоценозу урогенітального тракту розширений 1 600 ₴
3471 Дослідження біоценозу урогенітального тракту 1 100 ₴
Сифіліс
335 Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum 260 ₴
704 Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, визначення антигена ВІЛ-1 р24 та загальні антитіла до ВІЛ-1, включаючи групу 0 та ВІЛ-2, (якісне визначення). 600 ₴
TORCH-інфекції
751 Антитіла IgG Tox+ Rub+CMV+HSV 650 ₴
75 Антитіла IgM Tox+ Rub+CMV+HSV 650 ₴
753 Антитіла IgG Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) 750 ₴
752 Антитіла IgM Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) 750 ₴
Інші інфекції
20901 Мікробіом-експрес (співвідношення Firmicutes/Bacteroidetes, якісне визначення C.albicans, C.glabrata, C.krusei, H. pylori) методом ПЛР 1 710 ₴
793 Антитіла IgM до Parvovirus B19 (парвовірус) 500 ₴
792 Антитіла IgG до Parvovirus B19 (парвовірус) 500 ₴
18 ПЛР Mycoplasma pneumonia 400 ₴
746 Антитіла IgM до Bordetella pertussis (кашлюк) 490 ₴
747 Антитіла IgG до Bordetella pertussis (кашлюк) 450 ₴
4 ПЛР Chlamydia pneumonia 400 ₴
750 Антитіла Ig (G+M+A) до Mycobacterium tuberculosis 220 ₴
760 ПЛР Bordetella pertussis (якісне визначення) 500 ₴
789 Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) 230 ₴
790 Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) 300 ₴
1050 Експрес-тест для діагностики грипу А + В 450 ₴
Бактеріологічні дослідження

Бактеріологічні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
348 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) з антибіотикограмою 520 ₴
356 Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою 500 ₴
350 Бактеріологічне дослідження на патогенну грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 500 ₴
350В Бактеріологічне дослідження на грибкову флору роду Candida з визначенням 6 видів та чутливістю до протигрибкових препаратів 420 ₴
351 Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 400 ₴
352 Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору з антибіотикограмою 400 ₴
353 Бактеріологічне дослідження на стафілокок з антибіотикограмою 400 ₴
354 Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою 450 ₴
354Ф Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 470 ₴
356Ф Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 520 ₴
357 Бактеріологічне дослідження сечі 450 ₴
358 Бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 450 ₴
359 Бактеріологічне дослідження крові на стерильність 550 ₴
374 Бактеріологічне дослідження на бета-гемолітичний стрептокок групи А (Str. pyogenes) та групи В (Str. agalactiae) з антибіотикограмою 450 ₴
352П Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору без антибіотикограми 320 ₴
353П Бактеріологічне дослідження на стафілокок без антибіотикограми 320 ₴
375 Бактеріологічне дослідження Trichomonas vaginalis (ТЕСТ IN POUCH) 910 ₴
357Б Бактеріологічне дослідження сечі під час вагітності 450 ₴
Загальноклінічні дослідження

Загальноклінічні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
523 Кальпротектин (hCp), лактоферин (hLf) гемоглобін та трансферин в калі (якісний метод дослідження) 920 ₴
6 Дослідження калу на вуглеводи методом Бенедикта (лактоза, глюкоза, галактоза, мальтоза, фруктоза) 220 ₴
5201 Кальпротектин (hCp) в калі (кількісне визначення) 850 ₴
5203 Лактоферин (hLf) в калі (кількісний метод дослідження) 830 ₴
149 Загальний аналіз сечі 190 ₴
151 Аналіз сечі за Нечипоренком 110 ₴
771 Кальцій в сечі 100 ₴
774 Фосфор сечі 100 ₴
775 Сечова кислота в сечі 100 ₴
154 Копрограма 250 ₴
153 Аналіз зішкребка на ентеробіоз 150 ₴
152 Аналіз калу на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методом нативного мазку 140 ₴
516 Аналіз фекалій на яйця гельмінтів і патогенні кишкові найпростіші методом збагачення за Фюлленборном 230 ₴
522 Панкреатична еластаза (в калі) 800 ₴
515 Визначення прихованої крові в калі (методом імунохроматографії) 170 ₴
525 Визначення прихованої крові в калі з виявленням гемоглобіну і трансферину (методом імунохромотографіі) 210 ₴
518 Визначення антигенів ротавірусів в калі 180 ₴
517 Визначення антигенів ротавірусів та аденовірусів в калі 220 ₴
111 Мікроскопічне дослідження на демодекс 190 ₴
128 Мікроскопічне дослідження лусочок шкіри, волосся, нігтів на паразитарні гриби 210 ₴
Цитологічні дослідження

Цитологічні дослідження

Паразитологія

Паразитологія

Алергологічна панель

Алергологічна панель

Код Аналiз Ціна Купити
1011 Побутові алергени, антитіла IgE до кліща домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus, кліща домашнього пилу Dermatophagoides farinae та латексу 480 ₴
1003 Харчові алергени, антитіла IgE (коров'яче молоко, альфа-лактоальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн) 480 ₴
1004 Епідермальні алергени, антитіла IgE (епітелій морської свинки, шерсть собаки, епітелій кішки) 350 ₴
1014 Харчові алергени, антитіла IgE (морепродукти: оселедець,скумбрія) 280 ₴
1016 Епідермальні алергени, антитіла IgE (кішка: епітелій кішки) 280 ₴
1007 Харчові алергени, антитіла IgE (зернові: пшенична мука, вівсяна мука, гречана мука, рис, глютен) 490 ₴
1008 Харчові алергени, антитіла IgE (м'ясо: свинина, яловичина, куряче м'ясо, індиче м'ясо) 480 ₴
1009 Харчові алергени, антитіла IgE (яйце: яєчний білок, яєчний жовток) 340 ₴
1010 Харчові алергени, антитіла IgE (овочі: морква, картопля) 340 ₴
1012 Інгаляційні алергени, антитіла IgE (пилок дерев: клен, вільха, береза, дуб, тополя) 480 ₴
1013 Інгаляційні алергени, антитіла IgE (пилок бур'янів: тимофіївка лугова, амброзія звичайна, полинь, кульбаба, жито посівне) 480 ₴
1015 Харчові алергени, антитіла IgE какао 280 ₴
7008 Еозинофільний катіонний білок 460 ₴
2023 Мультікомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer ALEX2 (Австрія) до 295 алергенів 5 200 ₴
2024 Визначення специфічного імуноглобуліну G (IgG) до 286 антигенів продуктів одночасно приладом FOX Food Xplorer (Австрія) 5 900 ₴
1000 Інгаляційні алергени, антитіла IgE 1 100 ₴
1001 Харчові алергени, антитіла IgE 1 100 ₴
1002 Педіатрична панель, антитіла IgE 1 100 ₴
68 Маркер алергії IgE 290 ₴
1005 Харчові алергени, антитіла IgE (горіхи: арахіс, волоський горіх) 340 ₴
1006 Харчові алергени, антитіла IgE (фрукти: апельсин, яблуко, ківі, банан, лимон, ананас, виноград) 490 ₴
Специфічні IgE до анестетиків
2020 Специфічний Ig E до лідокаїну 350 ₴
1018 Специфічний Ig E до артекаїну 350 ₴
1019 Специфічний Ig E до прокаїну 350 ₴
2021 Алергія на анестетики (Артикаїн IgE; Лідокаїн IgE; Прокаїн IgE) 950 ₴
Цукровий діабет

Панель цукрового діабету приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Панель контролю анемії

Панель контролю анемії

Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Код Аналiз Ціна Купити
473 Антитіла до ядерних антигенів (ANA) скринінг 440 ₴
17110 HLA-B27, поліморфізм в гені людського лейкоцитарного антигену 805 ₴
6207 Тканинна трансглутаміназа, антитіла Ig A 410 ₴
6208 Тканинна трансглутаміназа, антитіла Ig G 410 ₴
467 Антитіла IgM до фосфоліпідів (APHL) 230 ₴
466 Антитіла IgG до фосфоліпідів (APHL) 230 ₴
978 Антитіла Ig G/Ig M до кардіоліпіну (кількісне визначення) 700 ₴
980 Антифосфоліпідний синдром: Антитіла до s2 глікопротеїну І, Ig G/ Ig M, антитіла Ig G/Ig M до кардіоліпіну (кількісне визначення), Вовчаночний антикоагулянт, Антитіла Ig G/ Ig M до фосфоліпідів (APHL) 2 000 ₴
30786 Вовчаночний антикоагулянт 420 ₴
979 Антитіла до s2 глікопротеїну І, Ig G/ Ig M (кількісне визначення) 550 ₴
469 Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG 925 ₴
471 ДНК односпіральна, антитіла IgG (Anti-ssDNA) 450 ₴
472 Антитіла до двоспіральной ДНК IgG (Anti-dsDNA) 450 ₴
2200 Антимітохондріальні антитіла (AMA-M2) 370 ₴
474 Серомукоїди 150 ₴
Імунологічна панель

Імунологічна панель приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Генетичні дослідження

Генетичні дослідження

Діагностика COVID-19

Діагностика COVID-19

Ультразвукова діагностика

Ультразвукова діагностика в м. Київ (проводиться за попереднім записом)

Код Аналiз Ціна Купити
431 Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів 650 ₴
438 Ультразвукове дослідження черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) 550 ₴
453 Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) 600 ₴
434 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) 600 ₴
435 Ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої системи, трансабдомінально 500 ₴
436 Ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої системи, трансректально 550 ₴
437 Ультразвукове дослідження м'яких тканин 550 ₴
439 Ультразвукове дослідження нирок 500 ₴
440 Ультразвукове дослідження органів калитки 600 ₴
456 Дуплексне сканування (УЗД) судин шиї 650 ₴
446 Ультразвукове дослідження суглоба (пара) 1 000 ₴
452 Фолікулометрія 400 ₴
Комплексні дослідження

Комплексні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
1241 Скринінг фіброзу печінки (APRI index, печінкові проби, загальний холестерин, гематологічний аналіз крові) 900 ₴
1051 Дитячий передопераційний (ЗАК, ЗАС, коагулограма, група крові+Rh-фактор, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, глюкоза, антиген (SARS-CoV-2) 1 000 ₴
1785 Скринінг функції щитоподібної залози: Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb), Антитіла до тиреоглобуліну (A-TG), Антитіла до тиреопероскидазе (А-ТРО) 1 380 ₴
1043 Базовий вегетаріанський скринінг (ЗАК, печінкові проби,феритин (FERR), трансферин (ST), 25-ОН вітамін D, K, Na, Ca+, Cl, вітамін B12, глюкоза, фолієва кислота (FOL3), показники ліпідного обміну) 1 800 ₴
1044 Профілактична жіноча онкопанель (Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC), індекс ROMA,онкомаркер молочної залози (СА -15-3),Раковоембріональний антиген (СЕА)) 1 370 ₴
1045 Профілактична чоловіча онкопанель (Онкомаркер (СА 19-9), Онкомаркер шлунку СА 72-4, Співвідношення концентрацій PSA free/PSA total, Раково-ембріональний антиген (СЕА), Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP))) 1 370 ₴
1046 Здоров'я школяра (ЗАК, ЗАС, Глюкоза, 25-ОН вітамін D, K, Na, Ca+, Cl, Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Антитіла Ig (G+M+А) до антигенів лямблій (Giardia liamblia), Антитіла IgG до антигенів аскарид) 1 990 ₴
1047 Спортивний базовий (ЗАК, печінкові проби, ниркові проби показники ліпідного обміну, Індекс НОМА (Глюкоза, Інсулин, розрахунок індекса НОМА), тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)) 1 250 ₴
1048 Серце та судини (показники ліпідного обміну, лактатдегідрогеназа ЛДГ, високочутливий С-реактивний білок (hs- CRP), гомоцистеїн 990 ₴
1049 Кардіологічний (показники ліпідного обміну, глюкоза, ЗАК, ЗАС) 630 ₴
1041 Передопераційний II((ЗАК, коагулограма, HBsAg, глюкоза, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum) 1 155 ₴
1042 Передопераційний III((ЗАК, коагулограма, HBsAg, глюкоза, креатенін, Група крові, Rh-фактор, Загальний аналіз сечі, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, визначення антигена ВІЛ-1 р24 та загальні антитіла до ВІЛ-1 1 880 ₴
1028 Біохімія мінімальна (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін, креатинін,сечовина, азот сечовини, загальний холестерин, глюкоза) 1 170 ₴
1029 Біохімія розгорнута: печінкові проби, ниркові проби, ліпідний комплекс , глюкоза, калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, залізо, альфа-амілаза крові, ЛДГ 1 600 ₴
1030 Передопераційний (ЗАК, ЗАС, біохімія мінімальна, коагулограма, група крові+Rh-фактор, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, визначення антигена ВІЛ-1 р24 та загальні антитіла до ВІЛ-1, включаючи групу 0 та ВІЛ-2, (якісно) 2 050 ₴
1031 Післяопераційний (ЗАК, загальний білок, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, глюкоза) 600 ₴
1026 Комплекс ``Здорова дитина``: комплексний гематологічний аналіз, загальний аналіз сечі, аналіз на яйця гельмінтів, аналіз на ентеробіоз 450 ₴
1035 «Моніторинг чоловічого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, біоценоз урогенітального тракту, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-19-9, СА-72-4, PSA free/PSA total 4 000 ₴
1034 «Моніторинг жіночого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, Пап-тест, Дослідження біоценозу урогенітального тракту, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-125, СА-15-3,HE4, СА-19-9, СА-72-4 4 300 ₴
Гістологічні дослідження

Взяття матеріалу для гістологічних досліджень здійснюється лікарем.

Код Аналiз Ціна Купити
Н023 Видалення ліпоми 620 ₴
Н025 Видалення оболонок яєчка та кист придатків яєчка 620 ₴
Н026 Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщень 620 ₴
Н004 Біопсія слизових оболонок губ, слизових оболонок ротової порожнини, слинних залоз, порожнини та пазух носа 620 ₴
Н027 Видалення одонтогенних кіст 620 ₴
Н009 Вишкрібання цервікального каналу 620 ₴
Н030 Видалення поліпів і кіст порожнини носа та пазух 620 ₴
Н002 Біопсії піхви 620 ₴
Н035 Міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки до 3 вузлів) 720 ₴
Н058 Циркумцізія (обрізання крайньої плоті) 720 ₴
Н031 Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності 770 ₴
Н032 Поліфокальна трепан-біопсія передміхурової залози 1 000 ₴
Н091 Поліпектомії ШКТ (1 локалізація до 5 утворень) 1 000 ₴
Н015 Біопсія пухлинних утворень мяких тканин 620 ₴
Н001 Біопсія шийки матки (не ексцизійні) 620 ₴
Н003 Біопсія ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 620 ₴
Н006 Біопсія сечоводу (з одного боку) 620 ₴
Н007 Біопсія сечового міхура 620 ₴
Н008 Біопсія уретри 620 ₴
Н011 Трепан-біопсія молочних залоз 620 ₴
Н029 Видалення кіст бартолінової залози (до 3 утворень) 620 ₴
Медичні послуги партнера (мережа медичних центрів "Якість життя")

Сімейна медицина, гінекологія, гастроентерологія, ендокринологія, неврологія, флебологія, дерматологія

Код Аналiз Ціна Купити
Акушерство та гінекологія
14029 Онлайн консультація лікаря генетика 650 ₴
14054 Розширена онлайн консультація лікаря генетика 850 ₴
Copyrights © 2024