Наші послуги в даному відділенні
Діагностика COVID-19

Діагностика COVID-19

Гематологічні дослідження

Гематологічні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Біохімічні дослідження

Біохімічні дослідження приймаються строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна Купити
489 Лептін 430 грн.
5020 Прокальцитонін 700 грн.
722 Альбумін 65 грн.
118 Креатинін 75 грн.
123Ф Білірубін фракційно (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) 120 грн.
124 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ,загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін) 350 грн.
125 Прямий білірубін 70 грн.
127 Тригліцериди 75 грн.
129 Лужна фосфатаза ЛФ 75 грн.
130 Альфа-амілаза крові 75 грн.
131 Білкові фракції 120 грн.
135 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності ЛПВЩ-ХС (HDL-C), холестерин альфа-ліпопротеїдів 75 грн.
136 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності ЛПНЩ-ХС (LDL-C), холестерин бета-ліпопротеїдів, загальний холестерин 120 грн.
137 Фосфор неорганічний 65 грн.
138 Загальний холестерин 75 грн.
141 Показники ліпідного обміну (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре-бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності) 280 грн.
142 Ниркові проби (креатинін, сечовина, азот сечовини, загальний білок) 210 грн.
201 Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований 190 грн.
211 Кальцій іонізований Ca++ 115 грн.
241 Аполіпопротеїн А-1 100 грн.
246 Аполіпопротеїн-В 100 грн.
120 Сечова кислота 75 грн.
112 Аланін-амінотрансфераза АЛТ 75 грн.
114 Аспартат-амінотрансфераза АСТ 75 грн.
116 Залізо 75 грн.
119К Ревмопроби (загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, кількісне визначення) 230 грн.
121 Сечовина 75 грн.
122 Загальний білок 75 грн.
123 Загальний білірубін 75 грн.
126 Тимолова проба 75 грн.
132 Кальцій 75 грн.
133 Калій 75 грн.
134 Натрій 75 грн.
139 Магній 75 грн.
141Р Ліпідний комплекс розширений (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності, аполіпопротеїн А-1, аполіпопротеїн-В) 280 грн.
146К Антистрептолізин - О (кількісне визначення) 75 грн.
203 Альфа-амілаза сечі 75 грн.
204 Альфа-амілаза крові, сечі 100 грн.
147К Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) 80 грн.
148К С-реактивний білок (кількісне визначення) 80 грн.
213 Креатинфосфокіназа КФК 70 грн.
420 Гаммаглутамілтрансфераза ГГТ 75 грн.
721 Ліпаза 95 грн.
723 Альфа-амілаза, ліпаза 150 грн.
777 Транспорт солей (кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі/крові) 240 грн.
778 Транспорт солей сечі (Кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі) 150 грн.
779 Транспорт солей (крові) 150 грн.
216 Вітамін D (25-гідроксикальциферол) 390 грн.
115 Глюкоза 100 грн.
Мікроелементи

   

Коагулологічні дослідження

Коагулологічні дослідження приймаються строго натщесерце, з понеділка по неділю до 11.00, без попереднього запису

Гормональні дослідження

Гормональні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна Купити
Репродуктивна панель
468 Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) 310 грн.
47 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, hFSH) 180 грн.
49 Естрадіол (Естр., Е2) 180 грн.
48 Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 210 грн.
490 Дегідроепіандростерон (ДГЕА-с, DHEA-S) 190 грн.
1032 Оцінка стану I фази місячного циклу (Тестостерон вільний, Тестостерон загальний, Дегідроепіандростерон, 17-альфа-оксипрогестерон, Андростендіон, Секс-зв'язуючий глобулін, Антимюллерів гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Лютеїнізуючий гормон ) 1 660 грн.
1033 Оцінка стану II фази місячного циклу (Пролактин (ПРЛ, PRL), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Естрадіол (Естр., Е2), Прогестерон (ПРГ, Prog) 605 грн.
902 Тестостерон вільний (Т.вільн.) 210 грн.
46 Тестостерон загальний (Т заг., Testo) 180 грн.
944 Дигідротестостерон 300 грн.
32 Плацентарний лактоген (ПЛ, HPL) 310 грн.
42 Вільний естріол (Естр.вільн., Е3) 180 грн.
43 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ, hLH) 180 грн.
44 Прогестерон (ПРГ, Prog) 180 грн.
444Р PAPP-білок (PAPP-A, ROCHE) 220 грн.
45 Пролактин (ПРЛ, PRL) 180 грн.
461 Антимюллерів гормон (AMГ, AMH) 420 грн.
462 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР) 180 грн.
465 Секс-зв'язуючий глобулін (СЗГ, SHBG) 180 грн.
Фактори росту
573 Соматотропний гормон (СТГ, GH) 180 грн.
572 Інсуліноподібний фактор росту-1 (ІФР-1, IGF-1) 260 грн.
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова панель
570 Адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін, ACTH) 290 грн.
57 Кортизол (сироватка) 240 грн.
668 Андростендіон 250 грн.
Тиреоїдна панель
745 Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 320 грн.
56 Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, A-TPO) 180 грн.
51 Тироксин загальний (Т4 заг., Т4) 150 грн.
501 Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FT3) 150 грн.
502 Кальцитонін 320 грн.
54 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ, A-TG) 180 грн.
55 Антимікросомальні антитіла (АМС, TMA) 160 грн.
52 Тироксин вільний (Т4 вільн., FT4 ) 150 грн.
521 Тиреоглобулін (ТГ, TG) 180 грн.
53 Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) 150 грн.
78 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4) 270 грн.
783 Паратгормон (PTH), Кальцій іонізований (Ca++), Фосфор неорганічний 335 грн.
784 Паратгормон (PTH), Кальцій загальний (Ca), Лужна фосфатаза (ЛФ) 300 грн.
785 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 670 грн.
786 Калій (K), Натрій (Na), 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР), Ренін активний, Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 1 310 грн.
787 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) 440 грн.
788 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 410 грн.
1022 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреопероксидази (A-TPO) 290 грн.
Панель пренатальної діагностики
Панель пренатальної діагностики приймається строго натщесерце, без попереднього запису
Онкомаркери

Онкомаркери

Діагностика інфекційних захворювань

Діагностика інфекційних захворювань

Код Аналiз Ціна Купити
Діагностика вірусних гепатитів
10 Гепатит А (НАV), антитіла IgM 200 грн.
12 Гепатит D (HDV), антитіла Ig (G+М) 190 грн.
703 HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) 700 грн.
1 Гепатит В, HBsAg 200 грн.
103 Гепатит В (HBV), методом ПЛР -якісне визначення 350 грн.
2 Гепатит В, антитіла IgG до HBsAg 200 грн.
3 Гепатит В, антитіла сумарні до HBсorАg 200 грн.
7 Гепатит С (HCV), сумарні антитіла Ig (G+M) 240 грн.
104 Гепатит C (HCV), методом ПЛР -якісне визначення 400 грн.
327 Гепатит C (HCV), методом ПЛР -кількісне визначення, Real-time 900 грн.
322 Гепатит С (HCV), ПЛР генотипування 550 грн.
742 HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиНВsAg, антиHBcorAg вірусу гепатиту В 500 грн.
Панель урогенітальних інфекцій
94 ПЛР Neisseria gonorrhoeae 190 грн.
29 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 190 грн.
30 Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 190 грн.
80 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 710 грн.
304 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, N. gonorrhoeae, HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 (ПЛР) 1 320 грн.
345 Андрофлор 1 000 грн.
301 ПЛР Trichomonas vaginalis , Neisseria gonorrhoeae 305 грн.
302 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР) 1 070 грн.
303 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 (ПЛР) 710 грн.
309 Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 560 грн.
346 Фемофлор-16 700 грн.
347 Фемофлор Скрин 650 грн.
87 ПЛР Gardnerella vaginalis 190 грн.
88 ПЛР Сhlamydia trachomatis 190 грн.
89 ПЛР Trichomonas vaginalis 190 грн.
90 ПЛР Candida albicans 190 грн.
91 ПЛР Mycoplasma hominis 190 грн.
92 ПЛР Mycoplasma genitalium 190 грн.
93 ПЛР Ureaplasma species (urealyticum + parvum) 190 грн.
1345 Андрофлор скрин 650 грн.
Герпетична інфекція
13 Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 180 грн.
82 ПЛР HSV 1/2. Вірус герпесу 1/2 типів ( цільна кров, сироватка ) 180 грн.
85 ПЛР HSV 1/2. Вірус герпесу 1/2 типів (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 180 грн.
334 ПЛР HHV 6. Вірус герпесу 6 типу ( цільна кров, сироватка ) 200 грн.
14 Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 180 грн.
15 Антитіла IgM до Varicella zoster (VZV) 180 грн.
16 Антитіла IgG до Varicella zoster (VZV) 180 грн.
333 ПЛР HHV 6 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 200 грн.
ВПЛ (вірус папіломи людини)
96 ПЛР HPV 6, 11 190 грн.
298 ПЛР HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (ВПЛ, вирус папиломи людини, кількісне визначення, Real-time) 400 грн.
98 ПЛР HPV 16, 31, 33, 35 190 грн.
Діагностика Епштейн-Барр вірусної (EBV) інфекції
234 Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgG) 180 грн.
22 Антитіла IgG до ядерного антигену вирусу Епштейн-Барр (EBV EBNA) 180 грн.
23 Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgM) 180 грн.
Цитомегаловірусна інфекція
81 ПЛР CMV. Цитомегаловірус ( цільна кров, якісне визначення ) 180 грн.
20 Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) 180 грн.
21 Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) 180 грн.
228 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 380 грн.
TORCH-інфекції
753 Антитіла IgG Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) 640 грн.
752 Антитіла IgM Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) 640 грн.
751 Антитіла IgG Tox+ Rub+CMV+HSV 560 грн.
75 Антитіла IgM Tox+ Rub+CMV+HSV 560 грн.
Токсоплазмоз
227 Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii 400 грн.
25 Антитіла IgM до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 180 грн.
915 ПЛР Toxoplasma gondii. Вірус токсоплазми ( цільна кров, сироватка ) 180 грн.
24 Антитіла IgG до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 180 грн.
Краснуха
27 Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella) 180 грн.
28 Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella) 180 грн.
Сифіліс
335 Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum 200 грн.
Інші інфекції
760 ПЛР Bordetella pertussis (якісне визначення) 200 грн.
789 Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) 230 грн.
790 Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) 300 грн.
1050 Експрес-тест для діагностики грипу А + В 450 грн.
19 Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi - скринінг 230 грн.
18 ПЛР Mycoplasma pneumonia 270 грн.
17 Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi - скринінг 230 грн.
37 Антитіла Ig (G+М+А) до Helicobacter pylori 180 грн.
535 Визначення антигену Helicobacter pylori в калі (H. pilori Ag) 270 грн.
746 Антитіла IgM до Bordetella pertussis (кашлюк) 300 грн.
747 Антитіла IgG до Bordetella pertussis (кашлюк) 300 грн.
4 ПЛР Chlamydia pneumonia 270 грн.
750 Антитіла Ig (G+M+A) до Mycobacterium tuberculosis 190 грн.
Бактеріологічні дослідження

Бактеріологічні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
375 Бактеріологічне дослідження Trichomonas vaginalis (ТЕСТ IN POUCH) 580 грн.
357Б Бактеріологічне дослідження сечі під час вагітності 320 грн.
348 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) з антибіотикограмою 360 грн.
356 Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою 340 грн.
350 Бактеріологічне дослідження на патогенну грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 350 грн.
350В Бактеріологічне дослідження на грибкову флору роду Candida з визначенням 6 видів та чутливістю до протигрибкових препаратів 370 грн.
351 Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 320 грн.
352 Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору з антибіотикограмою 320 грн.
353 Бактеріологічне дослідження на стафілокок з антибіотикограмою 320 грн.
354 Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою 320 грн.
354Ф Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 340 грн.
356Ф Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 360 грн.
357 Бактеріологічне дослідження сечі 320 грн.
358 Бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 320 грн.
359 Бактеріологічне дослідження крові на стерильність 440 грн.
370 Бактеріологічне дослідження на гонорею без антибіотикограми 280 грн.
364 Бактеріологічне дослідження на мікрофлору без антибіотикограми 250 грн.
372 Бактеріоскопічне дослідження мазка із зіву на Corynebacterium diphtheriae 200 грн.
374 Бактеріологічне дослідження на бета-гемолітичний стрептокок групи А (Str. pyogenes) та групи В (Str. agalactiae) 250 грн.
371 Бактеріологічне дослідження на Corynebacterium diphtheriae 320 грн.
352П Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору без антибіотикограми 220 грн.
353П Бактеріологічне дослідження на стафілокок без антибіотикограми 250 грн.
351К Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 230 грн.
Загальноклінічні дослідження

Загальноклінічні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
5203 Лактоферин (hLf) в калі (кількісний метод дослідження) 600 грн.
523 Кальпротектин (hCp), лактоферин (hLf) гемоглобін та трансферин в калі (якісний метод дослідження) 740 грн.
6 Дослідження калу на вуглеводи методом Бенедикта (лактоза, глюкоза, галактоза, мальтоза, фруктоза) 200 грн.
5201 Кальпротектин (hCp) в калі (кількісне визначення) 550 грн.
149 Загальний аналіз сечі 115 грн.
151 Аналіз сечі за Нечипоренком 95 грн.
150 Аналіз сечі за Зимницьким 100 грн.
771 Кальцій в сечі 70 грн.
774 Фосфор сечі 70 грн.
775 Сечова кислота в сечі 70 грн.
154 Копрограма 150 грн.
153 Аналіз зішкребка на ентеробіоз 120 грн.
152 Аналіз калу на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методом нативного мазку 120 грн.
516 Аналіз фекалій на яйця гельмінтів і патогенні кишкові найпростіші методом збагачення за Фюлленборном 130 грн.
522 Панкреатична еластаза (в калі) 530 грн.
515 Визначення прихованої крові в калі (методом імунохроматографії) 140 грн.
525 Визначення прихованої крові в калі з виявленням гемоглобіну і трансферину (методом імунохромотографіі) 170 грн.
518 Визначення антигенів ротавірусів в калі 180 грн.
517 Визначення антигенів ротавірусів та аденовірусів в калі 220 грн.
111 Мікроскопічне дослідження на демодекс 160 грн.
128 Мікроскопічне дослідження лусочок шкіри, волосся, нігтів на паразитарні гриби 150 грн.
Цитологічні дослідження

Цитологічні дослідження

Паразитологія

Паразитологія

Алергологічна панель

Алергологічна панель

Цукровий діабет

Панель цукрового діабету приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Панель контролю анемії

Панель контролю анемії

Код Аналiз Ціна Купити
400 Ціанокобаламін (вітамін B12) 180 грн.
491 Трансферин (ST) 140 грн.
212 Феритин (FERR) 180 грн.
215 Фолієва кислота (FOL3) 180 грн.
Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Імунологічна панель

Імунологічна панель приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Генетичні дослідження

Генетичні дослідження

Комплексні дослідження

Комплексні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
1028 Біохімія мінімальна (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін, креатинін,сечовина, азот сечовини, загальний холестерин, глюкоза) 860 грн.
1029 Біохімія розгорнута: печінкові проби, ниркові проби, ліпідний комплекс розширений, глюкоза, калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, залізо, альфа-амілаза крові, ЛДГ 1 130 грн.
1030 Передопераційний (ЗАК, ЗАС, біохімія мінімальна, коагулограма, група крові+Rh-фактор, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест). 1 720 грн.
1031 Післяопераційний (ЗАК, загальний білок, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, глюкоза) 530 грн.
1026 Комплекс ``Здорова дитина``: комплексний гематологічний аналіз, загальний аналіз сечі, аналіз на яйця гельмінтів, аналіз на ентеробіоз 450 грн.
1035 «Моніторинг чоловічого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, Андрофлор, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-19-9, СА-72-4, PSA free/PSA total 2 680 грн.
1034 «Моніторинг жіночого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, Пап-тест, Фемофлор Скрин, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-125, СА-15-3,HE4, СА-19-9, СА-72-4 3 415 грн.
Copyrights © 2021