Наші послуги в даному відділенні
Діагностика COVID-19

Діагностика COVID-19

Гематологічні дослідження

Гематологічні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Біохімічні дослідження

Біохімічні дослідження приймаються строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна Купити
5020 Прокальцитонін 700 грн.
722 Альбумін 60 грн.
118 Креатинін 60 грн.
123Ф Білірубін фракційно (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) 90 грн.
124 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ,загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін) 220 грн.
125 Прямий білірубін 60 грн.
127 Тригліцериди 60 грн.
129 Лужна фосфатаза ЛФ 60 грн.
130 Альфа-амілаза крові 60 грн.
131 Білкові фракції 90 грн.
135 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності ЛПВЩ-ХС (HDL-C), холестерин альфа-ліпопротеїдів 60 грн.
136 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності ЛПНЩ-ХС (LDL-C), холестерин бета-ліпопротеїдів, загальний холестерин 80 грн.
137 Фосфор неорганічний 60 грн.
138 Загальний холестерин 60 грн.
141 Показники ліпідного обміну (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре-бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності) 185 грн.
142 Ниркові проби (креатинін, сечовина, азот сечовини, загальний білок) 130 грн.
201 Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований 190 грн.
211 Кальцій іонізований Ca++ 95 грн.
241 Аполіпопротеїн А-1 70 грн.
246 Аполіпопротеїн-В 70 грн.
120 Сечова кислота 60 грн.
112 Аланін-амінотрансфераза АЛТ 60 грн.
114 Аспартат-амінотрансфераза АСТ 60 грн.
116 Залізо 60 грн.
119К Ревмопроби (загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, кількісне визначення) 180 грн.
121 Сечовина 60 грн.
122 Загальний білок 60 грн.
123 Загальний білірубін 60 грн.
126 Тимолова проба 60 грн.
132 Кальцій 60 грн.
133 Калій 60 грн.
134 Натрій 60 грн.
139 Магній 60 грн.
141Р Ліпідний комплекс розширений (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності, аполіпопротеїн А-1, аполіпопротеїн-В) 200 грн.
146К Антистрептолізин - О (кількісне визначення) 60 грн.
203 Альфа-амілаза сечі 60 грн.
204 Альфа-амілаза крові, сечі 90 грн.
147К Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) 60 грн.
148К С-реактивний білок (кількісне визначення) 60 грн.
213 Креатинфосфокіназа КФК 60 грн.
420 Гаммаглутамілтрансфераза ГГТ 60 грн.
721 Ліпаза 80 грн.
723 Альфа-амілаза, ліпаза 120 грн.
777 Транспорт солей (кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі/крові) 220 грн.
778 Транспорт солей сечі (Кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі) 100 грн.
779 Транспорт солей (крові) 100 грн.
216 Вітамін D (25-гідроксикальциферол) 310 грн.
489 Лептін 370 грн.
115 Глюкоза 70 грн.
Коагулологічні дослідження

Коагулологічні дослідження приймаються строго натщесерце, з понеділка по неділю до 11.00, без попереднього запису

Мікроелементи

   

Гормональні дослідження

Гормональні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна Купити
Фактори росту
573 Соматотропний гормон (СТГ, GH) 170 грн.
572 Інсуліноподібний фактор росту-1 (ІФР-1, IGF-1) 250 грн.
Репродуктивна панель
1032 Оцінка стану I фази місячного циклу (Тестостерон вільний, Тестостерон загальний, Дегідроепіандростерон, 17-альфа-оксипрогестерон, Андростендіон, Секс-зв'язуючий глобулін, Антимюллерів гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Лютеїнізуючий гормон ) 1 450 грн.
1033 Оцінка стану II фази місячного циклу (Пролактин (ПРЛ, PRL), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Естрадіол (Естр., Е2), Прогестерон (ПРГ, Prog) 540 грн.
902 Тестостерон вільний (Т.вільн.) 190 грн.
45М Макропролактин 0 грн.
46 Тестостерон загальний (Т заг., Testo) 150 грн.
944 Дигідротестостерон 280 грн.
32 Плацентарний лактоген (ПЛ, HPL) 260 грн.
42 Вільний естріол (Естр.вільн., Е3) 150 грн.
43 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ, hLH) 150 грн.
44 Прогестерон (ПРГ, Prog) 150 грн.
45 Пролактин (ПРЛ, PRL) 160 грн.
461 Антимюллерів гормон (AMГ, AMH) 350 грн.
462 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР) 150 грн.
465 Секс-зв'язуючий глобулін (СЗГ, SHBG) 150 грн.
468 Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) 250 грн.
47 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, hFSH) 150 грн.
49 Естрадіол (Естр., Е2) 150 грн.
48 Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 200 грн.
490 Дегідроепіандростерон (ДГЕА-с, DHEA-S) 150 грн.
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова панель
570 Адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін, ACTH) 270 грн.
57 Кортизол (сироватка) 200 грн.
668 Андростендіон 190 грн.
Тиреоїдна панель
745 Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 280 грн.
56 Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, A-TPO) 150 грн.
51 Тироксин загальний (Т4 заг., Т4) 135 грн.
501 Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FT3) 135 грн.
502 Кальцитонін 270 грн.
54 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ, A-TG) 135 грн.
55 Антимікросомальні антитіла (АМС, TMA) 135 грн.
52 Тироксин вільний (Т4 вільн., FT4 ) 135 грн.
521 Тиреоглобулін (ТГ, TG) 150 грн.
53 Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) 135 грн.
78 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4) 250 грн.
783 Паратгормон (PTH), Кальцій іонізований (Ca++), Фосфор неорганічний 260 грн.
784 Паратгормон (PTH), Кальцій загальний (Ca), Лужна фосфатаза (ЛФ) 260 грн.
785 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 600 грн.
786 Калій (K), Натрій (Na), 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР), Ренін активний, Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 950 грн.
787 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) 350 грн.
788 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 350 грн.
1022 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреопероксидази (A-TPO) 270 грн.
Панель пренатальної діагностики
Панель пренатальної діагностики приймається строго натщесерце, без попереднього запису
Код Аналiз Ціна Купити
1173 Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 320 грн.
1172 Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні) 570 грн.
1172М Визначення імунних антитіл до антигенів еритроцитів чоловіка 250 грн.
804Р PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін вільний (F-BHCG), розрахунок генетичних та перинатальних ризиків програмою ``Астрая`` 580 грн.
172 Гемолізини 190 грн.
173 Антитіла до Rh-фактору 190 грн.
801Р Пренатальний скринінг І триместру (PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін вільний (F-BHCG), розрахунок генетичних ризиків) 380 грн.
48М Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 200 грн.
48Б Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 200 грн.
800Р Пренатальний скринінг ІІ триместру (Альфа-фетопротеїн (AFP), Хоріонічний гонадотропін (BHCG), Естріол вільний (E3), розрахунок генетичних ризиків) 420 грн.
172М Гемолізини 190 грн.
222Б Глюкозотолерантний тест 170 грн.
145 Гемолізини, антитіла до Rh-фактору 280 грн.
Онкомаркери

Онкомаркери

Діагностика інфекційних захворювань

Діагностика інфекційних захворювань

Код Аналiз Ціна Купити
Діагностика Епштейн-Барр вірусної (EBV) інфекції
234 Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgG) 150 грн.
22 Антитіла IgG до ядерного антигену вирусу Епштейн-Барр (EBV EBNA) 150 грн.
23 Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgM) 150 грн.
Герпетична інфекція
82 ПЛР HSV 1/2. Вірус герпесу 1/2 типів ( цільна кров, сироватка ) 150 грн.
85 ПЛР HSV 1/2. Вірус герпесу 1/2 типів (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 150 грн.
867 Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу (HHV 6) 150 грн.
334 ПЛР HHV 6. Вірус герпесу 6 типу ( цільна кров, сироватка ) 150 грн.
13 Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 150 грн.
14 Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 150 грн.
15 Антитіла IgM до Varicella zoster (VZV) 150 грн.
16 Антитіла IgG до Varicella zoster (VZV) 150 грн.
333 ПЛР HHV 6 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 150 грн.
Цитомегаловірусна інфекція
81 ПЛР CMV. Цитомегаловірус ( цільна кров, якісне визначення ) 160 грн.
20 Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) 150 грн.
21 Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) 150 грн.
228 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 250 грн.
TORCH-інфекції
753 Антитіла IgG Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) 640 грн.
752 Антитіла IgM Tox+Rub+CMV+HSV+вірус кору (Morbilli) 640 грн.
751 Антитіла IgG Tox+ Rub+CMV+HSV 470 грн.
75 Антитіла IgM Tox+ Rub+CMV+HSV 470 грн.
ВПЛ (вірус папіломи людини)
299 ПЛР HPV 6, 11, 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 ( ВПЛ, вирус папіломи людини, якісне дослідження з генотипуванням) 300 грн.
300 ПЛР HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 51, 56, 58, 66, 52 ( ВПЛ, вирус папіломи людини, якісне дослідження з генотипуванням) 260 грн.
100 ПЛР HPV 52, 56, 58, 66, 51 (ВПЛ, вірус папіломи людини, якісне визначення, генотипування) 150 грн.
298 ПЛР HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (ВПЛ, вирус папиломи людини, кількісне визначення, Real-time) 370 грн.
98 ПЛР HPV 16, 31, 33, 35 150 грн.
96 ПЛР HPV 6, 11 150 грн.
Діагностика вірусних гепатитів
10 Гепатит А (НАV), антитіла IgM 170 грн.
12 Гепатит D (HDV), антитіла Ig (G+М) 140 грн.
703 HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) 480 грн.
1 Гепатит В, HBsAg 170 грн.
103 Гепатит В (HBV), методом ПЛР -якісне визначення 285 грн.
2 Гепатит В, антитіла IgG до HBsAg 180 грн.
3 Гепатит В, антитіла сумарні до HBсorАg 180 грн.
7 Гепатит С (HCV), сумарні антитіла Ig (G+M) 190 грн.
104 Гепатит C (HCV), методом ПЛР -якісне визначення 320 грн.
327 Гепатит C (HCV), методом ПЛР -кількісне визначення, Real-time 620 грн.
322 Гепатит С (HCV), ПЛР генотипування 440 грн.
742 HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиНВsAg, антиHBcorAg вірусу гепатиту В 400 грн.
Токсоплазмоз
227 Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii 250 грн.
25 Антитіла IgM до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 150 грн.
915 ПЛР Toxoplasma gondii. Вірус токсоплазми ( цільна кров, сироватка ) 150 грн.
24 Антитіла IgG до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 150 грн.
Краснуха
27 Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella) 150 грн.
28 Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella) 150 грн.
Панель урогенітальних інфекцій
29 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 150 грн.
30 Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 150 грн.
80 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 460 грн.
304 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, N. gonorrhoeae, HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 (ПЛР) 760 грн.
345 Андрофлор 750 грн.
301 ПЛР Trichomonas vaginalis , Neisseria gonorrhoeae 250 грн.
302 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР) 720 грн.
303 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 (ПЛР) 570 грн.
309 Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 330 грн.
346 Фемофлор-16 580 грн.
347 Фемофлор Скрин 570 грн.
87 ПЛР Gardnerella vaginalis 150 грн.
88 ПЛР Сhlamydia trachomatis 150 грн.
89 ПЛР Trichomonas vaginalis 150 грн.
90 ПЛР Candida albicans 150 грн.
91 ПЛР Mycoplasma hominis 150 грн.
92 ПЛР Mycoplasma genitalium 150 грн.
93 ПЛР Ureaplasma species (urealyticum + parvum) 150 грн.
1345 Андрофлор скрин 550 грн.
94 ПЛР Neisseria gonorrhoeae 150 грн.
Сифіліс
335 Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum 160 грн.
Інші інфекції
790 Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) 170 грн.
1050 Експрес-тест для діагностики грипу А + В 450 грн.
19 Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi - скринінг 200 грн.
18 ПЛР Mycoplasma pneumonia 200 грн.
17 Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi - скринінг 200 грн.
37 Антитіла Ig (G+М+А) до Helicobacter pylori 170 грн.
535 Визначення антигену Helicobacter pylori в калі (H. pilori Ag) 240 грн.
746 Антитіла IgM до Bordetella pertussis (кашлюк) 270 грн.
747 Антитіла IgG до Bordetella pertussis (кашлюк) 270 грн.
4 ПЛР Chlamydia pneumonia 200 грн.
750 Антитіла Ig (G+M+A) до Mycobacterium tuberculosis 170 грн.
760 ПЛР Bordetella pertussis (якісне визначення) 150 грн.
789 Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) 170 грн.
Бактеріологічні дослідження

Бактеріологічні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
357 Бактеріологічне дослідження сечі 250 грн.
375 Бактеріологічне дослідження Trichomonas vaginalis (ТЕСТ IN POUCH) 470 грн.
357Б Бактеріологічне дослідження сечі під час вагітності 250 грн.
348 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) з антибіотикограмою 330 грн.
349 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) без антибіотикограми 310 грн.
350 Бактеріологічне дослідження на патогенну грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 280 грн.
350В Бактеріологічне дослідження на грибкову флору роду Candida з визначенням 6 видів та чутливістю до протигрибкових препаратів 350 грн.
351 Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 250 грн.
352 Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору з антибіотикограмою 250 грн.
353 Бактеріологічне дослідження на стафілокок з антибіотикограмою 200 грн.
354 Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою 250 грн.
354Ф Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 280 грн.
358 Бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 260 грн.
359 Бактеріологічне дослідження крові на стерильність 350 грн.
370 Бактеріологічне дослідження на гонорею без антибіотикограми 250 грн.
364 Бактеріологічне дослідження на мікрофлору без антибіотикограми 170 грн.
372 Бактеріоскопічне дослідження мазка із зіву на Corynebacterium diphtheriae 150 грн.
374 Бактеріологічне дослідження на бета-гемолітичний стрептокок групи А (Str. pyogenes) та групи В (Str. agalactiae) 190 грн.
371 Бактеріологічне дослідження на Corynebacterium diphtheriae 300 грн.
352П Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору без антибіотикограми 200 грн.
353П Бактеріологічне дослідження на стафілокок без антибіотикограми 200 грн.
Загальноклінічні дослідження

Загальноклінічні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
523 Кальпротектин (hCp), лактоферин (hLf) гемоглобін та трансферин в калі (якісний метод дослідження) 500 грн.
5201 Кальпротектин (hCp) в калі (кількісне визначення) 420 грн.
5203 Лактоферин (hLf) в калі (кількісний метод дослідження) 600 грн.
149 Загальний аналіз сечі 90 грн.
151 Аналіз сечі за Нечипоренком 80 грн.
771 Кальцій в сечі 60 грн.
774 Фосфор сечі 60 грн.
154 Копрограма 120 грн.
153 Аналіз зішкребка на ентеробіоз 90 грн.
152 Аналіз калу на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методом нативного мазку 100 грн.
516 Аналіз фекалій на яйця гельмінтів і патогенні кишкові найпростіші методом збагачення за Фюлленборном 100 грн.
520 Кальпротектин (hCp), лактоферин (hLf) в калі ( якісний метод дослідження) 360 грн.
522 Панкреатична еластаза (в калі) 450 грн.
515 Визначення прихованої крові в калі (методом імунохроматографії) 100 грн.
525 Визначення прихованої крові в калі з виявленням гемоглобіну і трансферину (методом імунохромотографіі) 150 грн.
518 Визначення антигенів ротавірусів в калі 160 грн.
517 Визначення антигенів ротавірусів та аденовірусів в калі 200 грн.
111 Мікроскопічне дослідження на демодекс 120 грн.
128 Мікроскопічне дослідження лусочок шкіри, волосся, нігтів на паразитарні гриби 120 грн.
Цитологічні дослідження

Цитологічні дослідження

Паразитологія

Паразитологія

Алергологічна панель

Алергологічна панель

Цукровий діабет

Панель цукрового діабету приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Панель контролю анемії

Панель контролю анемії

Код Аналiз Ціна Купити
400 Ціанокобаламін (вітамін B12) 160 грн.
491 Трансферин (ST) 135 грн.
212 Феритин (FERR) 160 грн.
215 Фолієва кислота (FOL3) 170 грн.
Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Імунологічна панель

Імунологічна панель приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Генетичні дослідження

Генетичні дослідження

Комплексні дослідження

Комплексні дослідження

Код Аналiз Ціна Купити
1043 Базовий вегетаріанський скринінг (ЗАК, печінкові проби,феритин (FERR), трансферин (ST), 25-ОН вітамін D3, K, Na, Ca+, Cl, вітамін B12, глюкоза, фолієва кислота (FOL3), показники ліпідного обміну) 1 800 грн.
1044 Профілактична жіноча онкопанель (Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC), індекс ROMA,онкомаркер молочної залози (СА -15-3),Раковоембріональний антиген (СЕА)) 1 100 грн.
1045 Профілактична чоловіча онкопанель (Онкомаркер (СА 19-9), Онкомаркер шлунку СА 72-4, Співвідношення концентрацій PSA free/PSA total, Раково-ембріональний антиген (СЕА), Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP))) 1 000 грн.
1046 Здоров'я школяра (ЗАК, ЗАС, Глюкоза, 25-ОН вітамін D3, K, Na, Ca+, Cl, Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Антитіла IgM до антигенів лямблій, Антитіла IgG до антигенів аскарид) 1 300 грн.
1047 Спортивний базовий (ЗАК, печінкові проби, ниркові проби показники ліпідного обміну, Індекс НОМА (Глюкоза, Інсулин, розрахунок індекса НОМА), тиреотропний гормон (ТТГ, TSH)) 1 250 грн.
1048 Серце та судини (показники ліпідного обміну, лактатдегідрогеназа ЛДГ, високочутливий С-реактивний білок (hs- CRP), гомоцистеїн 750 грн.
1028 Біохімія мінімальна (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін, креатинін,сечовина, азот сечовини, загальний холестерин, глюкоза) 520 грн.
1029 Біохімія розгорнута: печінкові проби, ниркові проби, ліпідний комплекс розширений, глюкоза, калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, залізо, альфа-амілаза крові, ЛДГ 1 000 грн.
1030 Передопераційний (ЗАК, ЗАС, біохімія мінімальна, коагулограма, група крові+Rh-фактор, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест). 1 670 грн.
1031 Післяопераційний (ЗАК, загальний білок, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, глюкоза) 445 грн.
1026 Комплекс ``Здорова дитина``: комплексний гематологічний аналіз, загальний аналіз сечі, аналіз на яйця гельмінтів, аналіз на ентеробіоз 330 грн.
1035 «Моніторинг чоловічого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, Андрофлор, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-19-9, СА-72-4, PSA free/PSA total 2 680 грн.
1034 «Моніторинг жіночого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, Пап-тест, Фемофлор Скрин, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-125, СА-15-3,HE4, СА-19-9, СА-72-4 3 250 грн.
1027 ``Рання діагностика раку шийки матки``: Пап-тест, Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC), HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (кількісне визначення, Real-time) 650 грн.
Copyrights © 2021