Послуги

Наші послуги
Гематологічні дослідження

Гематологічні дослідження приймаються з понеділка по неділю, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Біохімічні дослідження

Біохімічні дослідження приймаються строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна
123Ф Білірубін фракційно (загальний білірубін, прямий білірубін, непрямий білірубін) 120 грн.
112 Аланін-амінотрансфераза АЛТ 75 грн.
114 Аспартат-амінотрансфераза АСТ 75 грн.
118 Креатинін 75 грн.
723 Альфа-амілаза, ліпаза 130 грн.
119К Ревмопроби (загальний білок, білкові фракції, ревматоїдний фактор, С-реактивний білок, антистрептолізин-О, кількісне визначення) 230 грн.
120 Сечова кислота 75 грн.
121 Сечовина 75 грн.
125 Прямий білірубін 70 грн.
127 Тригліцериди 75 грн.
129 Лужна фосфатаза ЛФ 75 грн.
130 Альфа-амілаза крові 75 грн.
116 Залізо 75 грн.
778 Транспорт солей сечі (Кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі) 150 грн.
134 Натрій 75 грн.
777 Транспорт солей (кальцій, фосфор, сечова кислота, добовий діурез, pH сечі/крові) 240 грн.
126 Тимолова проба 75 грн.
132 Кальцій 75 грн.
135 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності ЛПВЩ-ХС (HDL-C), холестерин альфа-ліпопротеїдів 75 грн.
141Р Ліпідний комплекс розширений (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре- бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності, аполіпопротеїн А-1, аполіпопротеїн-В) 280 грн.
136 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності ЛПНЩ-ХС (LDL-C), холестерин бета-ліпопротеїдів, загальний холестерин 120 грн.
137 Фосфор неорганічний 65 грн.
138 Загальний холестерин 75 грн.
139 Магній 75 грн.
122 Загальний білок 75 грн.
722 Альбумін 65 грн.
141 Показники ліпідного обміну (тригліцериди, загальний холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, холестерин пре-бета-ліпопротеїдів, холестерин бета-ліпопротеїдів, індекс атерогенності) 260 грн.
420 Гаммаглутамілтрансфераза ГГТ 75 грн.
488 Мідь 150 грн.
148К С-реактивний білок (кількісне визначення) 80 грн.
779 Транспорт солей (крові) 150 грн.
146К Антистрептолізин - О (кількісне визначення) 75 грн.
203 Альфа-амілаза сечі 75 грн.
204 Альфа-амілаза крові, сечі 100 грн.
213 Креатинфосфокіназа КФК 70 грн.
211 Кальцій іонізований Ca++ 115 грн.
124 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ,загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін) 320 грн.
142 Ниркові проби (креатинін, сечовина, азот сечовини, загальний білок) 180 грн.
241 Аполіпопротеїн А-1 100 грн.
246 Аполіпопротеїн-В 100 грн.
201 Калій, натрій, хлор, кальцій іонізований 190 грн.
123 Загальний білірубін 75 грн.
489 Лептін 415 грн.
216 25-гідроксихолекальциферол (25-ОН вітамін D) 350 грн.
131 Білкові фракції 120 грн.
133 Калій 75 грн.
147К Ревматоїдний фактор (кількісне визначення) 80 грн.
721 Ліпаза 95 грн.
115 Глюкоза 100 грн.
Коагулологічні дослідження

Коагулологічні дослідження приймаються строго натщесерце, з понеділка по суботу до 11.00, без попереднього запису

Гормональні дослідження

Гормональні дослідження приймаються з понеділка по суботу, до 11.00, строго натщесерце, без попереднього запису

Код Аналiз Ціна
Тиреоїдна панель
56 Антитіла до тиреопероксидази (ATПO, A-TPO) 170 грн.
53 Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH) 145 грн.
55 Антимікросомальні антитіла (АМС, TMA) 145 грн.
54 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ, A-TG) 170 грн.
65 Паратгормон (ПТГ, PTH) 180 грн.
502 Кальцитонін 310 грн.
501 Трийодтиронін вільний (Т3 вільн., FT3) 145 грн.
51 Тироксин загальний (Т4 заг., Т4) 145 грн.
745 Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 310 грн.
50 Трийодтиронін загальний (Т3 заг.,Т3) 145 грн.
52 Тироксин вільний (Т4 вільн., FT4 ) 145 грн.
521 Тиреоглобулін (ТГ, TG) 175 грн.
76 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронин общий (T3) 380 грн.
77 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антимікросомальні антитіла (АМС) 380 грн.
772 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Антитіла до тиреопероксидази (ATПO) 380 грн.
773 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3) 380 грн.
78 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4) 270 грн.
781 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреопероксидази (A-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (А-ТG), Антимікросомальні антитіла (TMA) 450 грн.
782 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреопероксидази (A-TPO), Антитіла до тиреоглобуліну (А-TG) 380 грн.
783 Паратгормон (PTH), Кальцій іонізований (Ca++), Фосфор неорганічний 280 грн.
784 Паратгормон (PTH), Кальцій загальний (Ca), Лужна фосфатаза (ЛФ) 280 грн.
785 Тиреотропний гормон (TSH), Тироксин вільний (FT4), Трийодтиронін вільний (FT3), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 630 грн.
786 Калій (K), Натрій (Na), 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР), Ренін активний, Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 990 грн.
787 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), Тиреоглобулін (ТГ) 380 грн.
788 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до TSH-рецептору (TRAb) 380 грн.
1022 Тиреотропний гормон (TSH), Антитіла до тиреопероксидази (A-TPO) 290 грн.
Репродуктивна панель
45 Пролактин (ПРЛ, PRL) 175 грн.
1032 Оцінка стану I фази місячного циклу (Тестостерон вільний, Тестостерон загальний, Дегідроепіандростерон, 17-альфа-оксипрогестерон, Андростендіон, Секс-зв'язуючий глобулін, Антимюллерів гормон, Фолікулостимулюючий гормон, Лютеїнізуючий гормон ) 1 480 грн.
461 Антимюллерів гормон (AMГ, AMH) 400 грн.
465 Секс-зв'язуючий глобулін (СЗГ, SHBG) 175 грн.
47 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ, hFSH) 175 грн.
58М Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP) 200 грн.
48 Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 200 грн.
1033 Оцінка стану II фази місячного циклу (Пролактин (ПРЛ, PRL), Тиреотропний гормон (ТТГ, TSH), Естрадіол (Естр., Е2), Прогестерон (ПРГ, Prog) 560 грн.
49 Естрадіол (Естр., Е2) 175 грн.
510 Тестостерон вільний (Твільн), Фолікулостимулюючий гормон (hFSH), Лютеїнізуючий гормон (LG), Пролактин (PRL) 600 грн.
511 Тестостерон вільний (Твільн), Фолікулостимулюючий гормон (hFSH), Лютеїнізуючий гормон (LG), Пролактин (PRL), Дегідроепіандростерон (DHEA-S) 750 грн.
512 Фолікулостимулюючий гормон (hFSH), Лютеїнізуючий гормон (LG), Пролактин (PRL), Тестостерон загальний (Testo), Тестостерон вільний (Твільн.), Естрадіол (Е2) 870 грн.
32 Плацентарний лактоген (ПЛ, HPL) 300 грн.
468 Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) 280 грн.
44 Прогестерон (ПРГ, Prog) 175 грн.
46 Тестостерон загальний (Т заг., Testo) 175 грн.
43 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ, hLH) 175 грн.
58 Альфа-фетопротеїн (АФП, AFP) 200 грн.
490 Дегідроепіандростерон (ДГЕА-с, DHEA-S) 170 грн.
513 Прогестерон (Prog), Естрадіол (Е2), Тиреотропний гормон (TSH), Дигідроепіандростерон (DHEA-S) 560 грн.
462 17-альфа-оксипрогестерон (17-альфа ОНР) 175 грн.
444Р PAPP-білок (PAPP-A, ROCHE) 220 грн.
509 Фолікулостимулюючий гормон (hFSH), Лютеїнізуючий гормон (LG), Пролактин (PRL), Естрадіол (Е2), Прогестерон (Prog), Тиреотропний гормон (TSH) 880 грн.
42 Вільний естріол (Естр.вільн., Е3) 175 грн.
902 Тестостерон вільний (Т.вільн.) 200 грн.
944 Дигідротестостерон 300 грн.
Фактори росту
572 Інсуліноподібний фактор росту-1 (ІФР-1, IGF-1) 260 грн.
573 Соматотропний гормон (СТГ, GH) 180 грн.
Гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова панель
67 Альдостерон 280 грн.
668 Андростендіон 200 грн.
571 Кортизол (добова сеча) 230 грн.
57 Кортизол (сироватка) 230 грн.
570 Адренокортикотропний гормон (АКТГ, кортикотропін, ACTH)

Напередодні здачі аналізів крові необхідно виключити рясну, жирну їжу, прийом алкоголю, фізичні навантаження (спортивні тренування), куріння. Показники крові можуть істотно змінюватися протягом дня, тому рекомендуємо всі аналізи здавати в ранкові години. Саме для ранкових показників розраховані всі лабораторні норми. При оформленні замовлення необхідно вказати день менструального циклу і (або) термін вагітності. Важливим моментом при здачі аналізів є прийом лікарських препаратів (наприклад: антибіотиків, гормональних препаратів, імуносупресивних, хіміотерапевтичних та інших). Тому, важливо не упустити цю інформацію при оформленні Вашого замовлення.

Всі аналізи крові роблять до проведення рентгенографії, УЗД і фізіотерапевтичних процедур.

280 грн.
666 Ренін активний 850 грн.
667 Альдостерон, ренін, співвідношення 1 050 грн.
Панель пренатальної діагностики
Панель пренатальної діагностики приймається строго натщесерце, без попереднього запису
Код Аналiз Ціна
1173 Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 350 грн.
1172М Визначення імунних антитіл до антигенів еритроцитів чоловіка 300 грн.
800 Альфа-фетопротеїн (AFP), Хоріонічний гонадотропін (BHCG), Естріол вільний (Е3) 400 грн.
803 Плацентарний фактор росту (PLGF) 520 грн.
801Р PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін вільний (F-BHCG), розрахунок генетичного ризику програмою ``Астрая`` 380 грн.
801 PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін (F-BHCG) 330 грн.
1172 Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні) 600 грн.
48Б Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 210 грн.
48М Хоріонічний гонадотропін (ХГЧ, BHCG) 200 грн.
145 Гемолізини, антитіла до Rh-фактору 320 грн.
48P Хоріонічний гонадотропін вільний 160 грн.
172М Гемолізини 200 грн.
173 Антитіла до Rh-фактору 200 грн.
222Б Глюкозотолерантний тест 185 грн.
802Р PAPP-білок (PAPP-A), Хоріонічний гонадотропін вільний (F-BHCG), Плацентарний фактор росту (PLGF), розрахунок генетичних та перинатальних ризиків програмою ``Астрая`` 900 грн.
172 Гемолізини 200 грн.
800Р Альфа-фетопротеїн (AFP), Хоріонічний гонадотропін (BHCG), Естріол вільний (E3), розрахунок генетичного ризику 420 грн.
Онкомаркери

Онкомаркери

Діагностика інфекційних захворювань

Діагностика інфекційних захворювань

Код Аналiз Ціна
500Я Відеоезофагогастродуаденоскопія (ВЕГДС)з визначенням хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) без медикаментозного сну 720 грн.
531 Анестезіологічне забеспечення (медикаментозний сон) трівалістью понад 30 хвилин 1 650 грн.
500ФЯ Відеоезофагогастродуаденоскопія (ВЕГДС) з визначенням хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) без медикаментозного сну з записом відео дослідження на електронний носій 870 грн.
531Я Анестезіологічне забеспечення (медикаментозний сон) трівалістью понад 30 хвилин 1 650 грн.
530Я Анестезіологічне забеспечення (медикаментозний сон) тривалістью до 30 хвилин 1 150 грн.
Діагностика вірусних гепатитів
1 HBsAg вірусу гепатиту В 200 грн.
103 ПЛР HBV (Якісне визначення) 310 грн.
12 Антитіла Ig (G+М) до вірусу гепатиту D (HDV) 190 грн.
104 ПЛР HCV (Якісне визначення) 350 грн.
73 Гепатит С: Антитіла Ig(G+M) до вірусу гепатиту С (HCV), ПЛР HCV 440 грн.
742 HBsAg, HBeAg, антиHBeAg, антиНВsAg, антиHBcorAg вірусу гепатиту В 450 грн.
2 Антитіла IgG до HBsAg вірусу гепатиту В 200 грн.
701 HBsAg, антитіла Ig (М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum 430 грн.
3 Антитіла сумарні до HBсorАg вірусу гепатиту В 200 грн.
322 ПЛР HCV, генотипування 500 грн.
327 ПЛР HСV (Кількісне визначення, Real-time) 740 грн.
7 Антитіла Ig (G+M) до вірусу гепатиту С (HCV) 220 грн.
70 Діагностика гострого гепатиту невстановленої етіології (антитіла Ig(G+M) HBcoreAg; HBsAg; антитіла IgM HAV; антитіла Ig(G+M) HCV, Антитіла Ig(G+М) HDV) 680 грн.
741 Гепатит В: HBsAg, антитіла Ig (G+M) HBcoreAg; ПЛР HBV 400 грн.
703 HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) 700 грн.
10 Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (НАV) 200 грн.
Цитомегаловірусна інфекція
307 CMV, HSV 1/2, EBV (ПЛР) 380 грн.
81 ПЛР CMV ( цільна кров ) 170 грн.
84 ПЛР CMV (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 170 грн.
20 Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) 170 грн.
21 Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) 170 грн.
308 CMV, HSV 1/2, EBV (ПЛР) 380 грн.
228 Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу (CMV) 370 грн.
Герпетична інфекція
377 CMV, HSV 1/2, EBV, HHV6 (ПЛР) 500 грн.
333 ПЛР HHV 6 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 170 грн.
14 Антитіла IgМ до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 170 грн.
82 ПЛР HSV 1/2 ( цільна кров, сироватка ) 170 грн.
85 ПЛР HSV 1/2 (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 170 грн.
15 Антитіла IgM до Varicella zoster (VZV) 170 грн.
334 ПЛР HHV 6 ( цільна кров, сироватка ) 170 грн.
16 Антитіла IgG до Varicella zoster (VZV) 170 грн.
13 Антитіла IgG до вірусу простого герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 170 грн.
867 Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу (HHV 6) 170 грн.
Токсоплазмоз
915 ПЛР Tox. gondii ( цільна кров, сироватка ) 170 грн.
24 Антитіла IgG до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 170 грн.
25 Антитіла IgM до токсоплазмозу (Toxoplasma gondii) 170 грн.
227 Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii 370 грн.
Краснуха
27 Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella) 170 грн.
28 Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella) 170 грн.
Інші інфекції
535 Визначення антигену Helicobacter pylori в калі (H. pilori Ag) 270 грн.
37 Антитіла Ig (G+М+А) до Helicobacter pylori 180 грн.
4 ПЛР Chlamydia pneumonia 230 грн.
17 Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi - скринінг 200 грн.
18 ПЛР Mycoplasma pneumonia 230 грн.
19 Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi - скринінг 210 грн.
746 Антитіла IgM до Bordetella pertussis (кашлюк) 300 грн.
344 Оцінка біоценозу порожнини рота (Стоматофлор) 270 грн.
747 Антитіла IgG до Bordetella pertussis (кашлюк) 300 грн.
789 Антитіла до вірусу кору IgG (Morbilli) 200 грн.
750 Антитіла Ig (G+M+A) до Mycobacterium tuberculosis 190 грн.
790 Антитіла до вірусу кору IgM (Morbilli) 250 грн.
760 ПЛР Bordetella pertussis (якісне визначення) 180 грн.
Панель урогенітальних інфекцій
90 ПЛР Candida albicans 170 грн.
913 HSV 1/2 (зішкріб, сеча, слина), CMV (зішкріб, сеча, слина), HPV 16,18 (ПЛР) 450 грн.
304 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, N. gonorrhoeae, HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 (ПЛР) 1 100 грн.
310 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), HPV 16, 31, 33, 35. HPV 18, 39, 45, 59. HPV 52, 56, 58, 66 (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 750 грн.
92 ПЛР Mycoplasma genitalium 170 грн.
303 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 (ПЛР) 600 грн.
1345 Андрофлор скрин 580 грн.
29 Антитіла IgG до Chlamydia trachomatis 170 грн.
316 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis (ПЛР) 600 грн.
305 Chlamydia tr., Мycoplasma hom, Мycoplasma gen.,Ureaplasma sp., Gardnerella vag, Trichomonas vag., N. gonorrhoeae, CMV (зішкріб, сеча, слина, ліквор), HSV 1/2 (зішкріб, сеча, слина, ліквор), HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 (ПЛР) 1 200 грн.
315 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), HPV 16/18 (ПЛР) 600 грн.
911 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Mycoplasma genitalium (ПЛР) 600 грн.
309 Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 450 грн.
301 ПЛР Trichomonas vaginalis , Neisseria gonorrhoeae 300 грн.
87 ПЛР Gardnerella vaginalis 170 грн.
30 Антитіла IgM до Chlamydia trachomatis 170 грн.
302 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР) 1 000 грн.
88 ПЛР Сhlamydia trachomatis 170 грн.
311 Chlamydia tr., Мycoplasma hom., Мycoplasma gen., Ureaplasma sp., Gardnerella vag., Trichomonas vag., Neisseria gon., HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 (ПЛР), бактеріологічне дослідження з антибіотикограмою 1 350 грн.
312 Chl.tr., Мyc.hom., Мyc. gen.,Ur. sp.,Gardn.vag.,Tr. vag.,N.gonorhoeae, CMV(зішкребок,сеча,слина,ліквор),HSV 1/2(зішкребок,сеча,слина),HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66. HBV,HCV(ПЛР), Антитіла IgG к Treponema pallidum, HIV 1/2, бак. д 2 250 грн.
317 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, HPV 16,18 (ПЛР) 720 грн.
89 ПЛР Trichomonas vaginalis 170 грн.
91 ПЛР Mycoplasma hominis 170 грн.
33 Антитела IgG до уреоплазми (Ureaplasma urealyticum) 180 грн.
332 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Candida albicans (ПЛР) 1 100 грн.
345 Андрофлор 800 грн.
346 Фемофлор-16 620 грн.
306 Chlamydia tr., Мycoplasma hom., Мycoplasma gen., Ureaplasma sp., Gardnerella vag., Trichomonas vag., N. gonorrhoeae, CMV (зішкріб, сеча, слина, ліквор), HSV1/2 (зішкріб, сеча, слина, ліквор), HPV16,31,33,35,18,39,45,59,52,56,58,66. HBV, HCV (ПЛР) 1 400 грн.
314 Chlamydia trachomatis, Мycoplasma hominis, Мycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis,Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae (ПЛР), бактеріологічне дослідження з антибіотикограмой 1 080 грн.
347 Фемофлор Скрин 600 грн.
79 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (ПЛР) 450 грн.
80 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (ПЛР), бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 540 грн.
912 Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Mycoplasma genitalium, HSV 1/2(зішкріб, сеча, слина, ліквор), CMV(зішкріб, сеча, слина, ліквор), HPV 16, 18 (ПЛР) 1 000 грн.
93 ПЛР Ureaplasma species (urealyticum + parvum) 170 грн.
94 ПЛР Neisseria gonorrhoeae 170 грн.
Діагностика Епштейн-Барр вірусної (EBV) інфекції
86 ПЛР EBV ( цільна кров, сироватка ) 170 грн.
83 ПЛР EBV (зішкріб, сеча, слина, ліквор) 170 грн.
22 Антитіла IgG до ядерного антигену вирусу Епштейн-Барр (EBV EBNA) 170 грн.
234 Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgG) 170 грн.
23 Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA IgM) 170 грн.
ВПЛ (вірус папіломи людини)
100 ПЦР HPV 52, 56, 58, 66, 51 170 грн.
97 ПЛР HPV 16, 18 180 грн.
98 ПЛР HPV 16, 31, 33, 35 170 грн.
299 HPV 6, 11, 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 52, 56, 58, 66 330 грн.
96 ПЛР HPV 6, 11 170 грн.
298 HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (кількісне визначення, Real-time) 390 грн.
300 HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59, 51, 56, 58, 66, 52 280 грн.
99 ПЛР HPV 18, 39, 45, 59 170 грн.
95 ПЛР HPV 6, 11, 16, 18 (кількісне визначення, Real-time) 230 грн.
TORCH-інфекції
75 Антитіла IgM Tox+ Rub+CMV+HSV 500 грн.
756 Антитіла IgM Tox+Rub+CMV+HSV+Антитіла Ig(M+G) HCV 540 грн.
751 Антитіла IgG Tox+ Rub+CMV+HSV 500 грн.
757 Антитіла IgG Tox+Rub+CMV+HSV+Антитіла Ig(M+G) HCV 540 грн.
754 Антитіла IgM Tox+Rub+CMV+HSV+Chlamydia trachomatis 540 грн.
755 Антитіла IgG Tox+Rub+CMV+HSV+Chlamydia trachomatis 540 грн.
Сифіліс
335 Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum 190 грн.
35 ВРЕМЕННО НЕ ПРОВОДИМ!!! Антитіла до кардіоліпінового антигену Ag - VDRL. 90 грн.
702 ВРЕМЕННО НЕ ПРОВОДИМ!!! Антитіла до кардіоліпінового антигену Ag -VDRL, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum 230 грн.
704 Антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig (М+G) HIV 1/2 (експрес-тест) 320 грн.
Бактеріологічні дослідження

Бактеріологічні дослідження

Код Аналiз Ціна
352 Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору з антибіотикограмою 270 грн.
371 Бактеріологічне дослідження на Corynebacterium diphtheriae 300 грн.
370 Бактеріологічне дослідження на гонорею без антибіотикограми 270 грн.
372 Бактеріоскопічне дослідження мазка із зіву на Corynebacterium diphtheriae 170 грн.
375 Бактеріологічне дослідження Trichomonas vaginalis (ТЕСТ IN POUCH) 480 грн.
374 Бактеріологічне дослідження на бета-гемолітичний стрептокок групи А (Str. pyogenes) та групи В (Str. agalactiae) 220 грн.
351 К Бак дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 230 грн.
353 П Бак дослідження на стафілокок без антибіотикограми 170 грн.
353П Бактеріологічне дослідження на стафілокок без антибіотикограми 220 грн.
353 Бактеріологічне дослідження на стафілокок з антибіотикограмою 270 грн.
349 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) без антибіотикограми 300 грн.
348 Бактеріологічний посів на Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum (DUO, кількісне визначення) з антибіотикограмою 350 грн.
350 Бактеріологічне дослідження на патогенну грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 310 грн.
350В Бактеріологічне дослідження на грибкову флору роду Candida з визначенням 6 видів та чутливістю до протигрибкових препаратів 370 грн.
351 Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 270 грн.
352 П Бак дослідження на патогенну кишкову флору без антибіотикограми 170 грн.
351К Бактеріологічне дослідження на кандидоз з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів 230 грн.
354 Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою 280 грн.
354Ф Бактеріологічне дослідження матеріалу (харкотиння, спинномозкова рідина, гній, жовч, виділення з очей, вух, мигдаликів, молоко) на мікрофлору з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 300 грн.
357 Бактеріологічне дослідження сечі 270 грн.
358 Бактеріологічне дослідження урогенітального матеріалу з антибіотикограмою 280 грн.
352П Бактеріологічне дослідження на патогенну кишкову флору без антибіотикограми 220 грн.
359 Бактеріологічне дослідження крові на стерильність 420 грн.
364 Бактеріологічне дослідження на мікрофлору без антибіотикограми 220 грн.
357Б Бактеріологічне дослідження сечі під час вагітності 270 грн.
356 Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою 320 грн.
356Ф Бактеріологічне дослідження калу на дисбактеріоз з антибіотикограмою та чутливістю до бактеріофагів 340 грн.
Загальноклінічні дослідження

Загальноклінічні дослідження

Код Аналiз Ціна
6 Дослідження калу на вуглеводи методом Бенедикта (лактоза, глюкоза, галактоза, мальтоза, фруктоза) 200 грн.
523 Кальпротектин (hCp), лактоферин (hLf) гемоглобін та трансферин в калі (якісний метод дослідження) 520 грн.
149 Загальний аналіз сечі 115 грн.
151 Аналіз сечі за Нечипоренком 95 грн.
150 Аналіз сечі за Зимницьким 100 грн.
771 Кальцій в сечі 70 грн.
774 Фосфор сечі 70 грн.
775 Сечова кислота в сечі 70 грн.
154 Копрограма 140 грн.
153 Аналіз зішкребка на ентеробіоз 120 грн.
152 Аналіз калу на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методом нативного мазку 120 грн.
516 Аналіз фекалій на яйця гельмінтів і патогенні кишкові найпростіші методом збагачення за Фюлленборном 130 грн.
520 Кальпротектин (hCp), лактоферин (hLf) в калі ( якісний метод дослідження) 400 грн.
522 Панкреатична еластаза (в калі) 500 грн.
515 Визначення прихованої крові в калі (методом імунохроматографії) 140 грн.
525 Визначення прихованої крові в калі з виявленням гемоглобіну і трансферину (методом імунохромотографіі) 150 грн.
518 Визначення антигенів ротавірусів в калі 180 грн.
517 Визначення антигенів ротавірусів та аденовірусів в калі 220 грн.
111 Мікроскопічне дослідження на демодекс 140 грн.
128 Мікроскопічне дослідження лусочок шкіри, волосся, нігтів на паразитарні гриби 140 грн.
Цитологічні дослідження

Цитологічні дослідження

Код Аналiз Ціна
1159 MAR-тест IgG (прямий кількісний латекс-тест) 350 грн.
178 Бактеріоскопічне дослідження урогенітального мазку у чоловіків 120 грн.
157 Гормональне дзеркало (1 препарат, мазок на склі) 120 грн.
1581 Рідинна цитологія (ПАП-тест Cell-Prep) 390 грн.
159М Мікроскопічне дослідження еякуляту 150 грн.
171 Бактеріоскопічне дослідження урогенітального мазку у жінок на ступінь чистоти вагінальної мікрофлори 120 грн.
155 Аналіз секрету простати (мазок на склі) 120 грн.
156 Кольпоцитологія для вагітних (1 скло) 120 грн.
156М Кольпоцитологія (1 скло) 115 грн.
1582 Капсидний тест 380 грн.
158М Цитологічне дослідження 130 грн.
158П ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження клітин шийки матки та цервікального каналу) 170 грн.
159 Спермограма 350 грн.
255 Аналіз секрету передміхурової залози (нативний препарат + мазок на склі) 120 грн.
158 Цитологічне дослідження виділень з жіночої статевої системи 130 грн.
174 Назоцитограма 140 грн.
Паразитологія

Паразитологія

Алергологічна панель

Алергологічна панель

Код Аналiз Ціна
1000 Інгаляційні алергени, антитіла IgE 600 грн.
1010 Харчові алергени, антитіла IgE (овочі: морква, картопля, капуста) 180 грн.
1012 Інгаляційні алергени, антитіла IgE (пилок дерев: клен, вільха, береза, дуб, тополя) 280 грн.
1013 Інгаляційні алергени, антитіла IgE (пилок бур'янів: тимофіївка лугова, амброзія звичайна, полинь, кульбаба, жито посівне) 280 грн.
68 Маркер алергії IgE 180 грн.
1001 Харчові алергени, антитіла IgE 600 грн.
1002 Педіатрична панель, антитіла IgE 600 грн.
1003 Харчові алергени, антитіла IgE (коров'яче молоко, альфа-лактоальбумін, бета-лактоглобулін, казеїн) 180 грн.
1004 Епідермальні алергени, антитіла IgE (епітелій морської свинки, шерсть собаки, епітелій кішки) 180 грн.
1005 Харчові алергени, антитіла IgE (горіхи: арахіс, волоський горіх) 130 грн.
1006 Харчові алергени, антитіла IgE (фрукти: апельсин, яблуко, ківі, банан, лимон, ананас, виноград) 380 грн.
1007 Харчові алергени, антитіла IgE (зернові: пшенична мука, вівсяна мука, гречана мука, рис, глютен) 280 грн.
1008 Харчові алергени, антитіла IgE (м'ясо: свинина, яловичина, куряче м'ясо, індиче м'ясо) 230 грн.
1009 Харчові алергени, антитіла IgE (яйце: яєчний білок, яєчний жовток) 130 грн.
1015 Харчові алергени, антитіла IgE (кава, какао) 130 грн.
1011 Побутові алергени, антитіла IgE (кліщ домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ домашнього пилу Dermatophagoides farinae), латекс 180 грн.
1014 Харчові алергени, антитіла IgE (морепродукти: оселедець,скумбрія) 130 грн.
Цукровий діабет

Панель цукрового діабету приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Панель контролю анемії

Панель контролю анемії

Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери серцево-судинних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Маркери аутоімунних захворювань

Імунологічна панель

Імунологічна панель приймається строго натщесерце, без попереднього запису

Генетичні дослідження

Генетичні дослідження

Ультразвукова діагностика (м.Київ)

Ультразвукова діагностика в м. Київ (проводиться за попереднім записом)

Код Аналiз Ціна
447 Ультразвукове дослідження суглоба 350 грн.
445 Ультразвукове дослідження серця 540 грн.
446 Ультразвукове дослідження суглоба (пара) 480 грн.
448 Дуплекснесканування (УЗД) артерій верхніх кінцівок 560 грн.
451 Нейросонографія новонароджених 400 грн.
4553 Ультразвукова діагностика вагітності з візуалізацією 3Д (15-23тижнів вагітності) 100 грн.
456 Дуплексне сканування (УЗД) судин шиї 500 грн.
430 Ультразвукова діагностика вагітності ( 12- 14 тижнів вагітності ) 500 грн.
442 Ультразвукове дослідження вилочкової залози 400 грн.
443 Дуплексне сканування (УЗД) судин голови та шиї 700 грн.
441 Ультразвукове дослідження щитоподібної залози 300 грн.
436 Ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої системи, трансректально 470 грн.
437 Ультразвукове дослідження м'яких тканин 300 грн.
449 Дуплекснесканування (УЗД) артерій нижніх кінцівок 560 грн.
450 Дуплекснесканування (УЗД) вен нижніх кінцівок 560 грн.
452 Фолікулометрія 270 грн.
434 Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) 350 грн.
439 Ультразвукове дослідження нирок 300 грн.
440 Ультразвукове дослідження органів калитки 350 грн.
439С Дуплексне сканування (УЗД) судин нирок 440 грн.
4303 Ультразвукова діагностика вагітності з візуалізацією 3Д (12- 14 тижнів вагітності) 100 грн.
453 Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки) 460 грн.
455 Ультразвукова діагностика вагітності (15-23 тижнів вагітності) 550 грн.
458 Ультразвукова діагностика вагітності (після 24 тижнів вагітності) 550 грн.
433 Ультразвукове дослідження молочних залоз 370 грн.
459 Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кистей рук 600 грн.
438 Ультразвукове дослідження черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) 400 грн.
431 Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів 370 грн.
435 Ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої системи, трансабдомінально 400 грн.
Ультразвукова діагностика (м.Бровари)

Ультразвукова діагностика в м.Бровари (проводиться за попереднім записом)

Код Аналiз Ціна
450Б Дуплекснесканування (УЗД) вен нижніх кінцівок 400 грн.
441Б Ультразвукове дослідження щитоподібної залози 260 грн.
447Б Ультразвукове дослідження суглоба 270 грн.
442Б Ультразвукове дослідження вилочкової залози 260 грн.
456Б Дуплексне сканування (УЗД) судин шиї 400 грн.
443Б Дуплексне сканування (УЗД) судин голови та шиї 600 грн.
445Б Ультразвукове дослідження серця 420 грн.
434Б Ультразвукове дослідження сечостатевої системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур) 300 грн.
455Б Ультразвукова діагностика вагітності (15-23 тижнів вагітності) 450 грн.
439Б Ультразвукове дослідження нирок 220 грн.
451Б Нейросонографія новонароджених 300 грн.
446Б Ультразвукове дослідження суглоба (пара) 370 грн.
458Б Ультразвукова діагностика вагітності (після 24 тижнів вагітності) 450 грн.
431Б Ультразвукове дослідження жіночих статевих органів (вагінально) 320 грн.
430Б Ультразвукова діагностика вагітності ( 12-14 тижнів вагітності ) 370 грн.
433Б Ультразвукове дослідження молочних залоз 320 грн.
440Б Ультразвукове дослідження органів калитки 310 грн.
435Б Ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої системи, трансабдомінально 320 грн.
436Б Ультразвукове дослідження чоловічої сечостатевої системи, трансректально 370 грн.
437Б Ультразвукове дослідження м'яких тканин 200 грн.
448Б Дуплекснесканування (УЗД) артерій верхніх кінцівок 400 грн.
449Б Дуплекснесканування (УЗД) артерій нижніх кінцівок 400 грн.
452Б Фолікулометрія 220 грн.
453Б Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки 360 грн.
438Б Ультразвукове дослідження черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) 320 грн.
Ендоскопія

Ендоскопія (проводиться за попереднім записом)

Код Аналiз Ціна
1020 Комплексне обстеження органів шлунково-кишкового тракту 1 500 грн.
310138 Біопсія шлунка 520 грн.
505Ф Відеоколоноскопія (ВКС) без медикаментозного сну з записом відео дослідження на електронний носій 1 100 грн.
505Д Відеоколоноскопія (ВКС)+ запис на CD диск 1 010 грн.
500Д Відеоезофагогастродуаденоскопія (ВЕГДС) з визначенням хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori)+ запис на CD диск 780 грн.
500Ф Відеоезофагогастродуаденоскопія (ВЕГДС) з визначенням хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) без медикаментозного сну з записом відео дослідження на електронний носій 870 грн.
310136 Біопсія кишківника 520 грн.
500 Відеоезофагогастродуаденоскопія (ВЕГДС) з визначенням хелікобактер пілорі (Helicobacter pylori) без медикаментозного сну 720 грн.
505 Відеоколоноскопія (ВКС) без медикаментозного сну 950 грн.
504 Відеоректосигмоскопія 470 грн.
506 Взяття біопсійного матеріалу на ПГД 200 грн.
530 Анестезіологічне забеспечення (медикаментозний сон) тривалістью до 30 хвилин 1 150 грн.
Електрокардіографія

Електрокардіографія (проводиться за попереднім записом за адресою вул.Попудренко, 7)

Комплексні дослідження

Комплексні дослідження

Код Аналiз Ціна
1028 Біохімія мінімальна (АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТ, загальний білок, загальний, прямий та непрямий білірубін, тимолова проба, креатинін,сечовина, азот сечовини, загальний холестерин, глюкоза) 560 грн.
1029 Біохімія розгорнута: печінкові проби, ниркові проби, тимолова проба, ліпідний комплекс розширений, глюкоза, калій, натрій, хлор, кальцій іонізований, залізо, альфа-амілаза крові, ЛДГ 1 070 грн.
1030 Передопераційний (ЗАК, ЗАС, біохімія мінімальна, коагулограма, група крові+Rh-фактор, HBsAg, антитіла Ig(М+G) HCV, антитіла Ig (G+М) до Treponema pallidum, антитіла Ig(М+G) HIV 1/2 (експрес-тест). 1 720 грн.
1031 Післяопераційний (ЗАК, загальний білок, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, глюкоза) 460 грн.
1026 Комплекс ``Здорова дитина``: комплексний гематологічний аналіз, загальний аналіз сечі, аналіз на яйця гельмінтів, аналіз на ентеробіоз 350 грн.
1035 «Моніторинг чоловічого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, Андрофлор, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-19-9, СА-72-4, PSA free/PSA total 2 680 грн.
1034 «Моніторинг жіночого здоров’я»: ЗАК, ЗАС, печінкові проби, ниркові проби, глюкоза, глікований гемоглобін, ЛПНЩ, загальний холестерин, Пап-тест, Фемофлор Скрин, TSH, FT4, FT3, АФП, СА-125, СА-15-3,HE4, СА-19-9, СА-72-4 3 250 грн.
1027 ``Рання діагностика раку шийки матки``: Пап-тест, Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC), HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 (кількісне визначення, Real-time) 650 грн.
Гістологічні дослідження

Взяття матеріалу для гістологічних досліджень здійснюється лікарем

Код Аналiз Ціна
150078 Лімфодисекція 400 грн.
150067 Цистектомія 950 грн.
110003 Біопсія ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомії) 330 грн.
110004 Біопсія слизових оболонок губ, слизових оболонок ротової порожнини, слинних залоз, порожнини та пазух носа 330 грн.
150066 Радикальная простатэктомия 950 грн.
110009 Циркумцізія (обрізання крайньої плоті) 330 грн.
120010 Біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору 380 грн.
120009 Трепан-биопсия молочных желёз 380 грн.
120023 Видалення оболонок яєчка та кист придатків яєчка 380 грн.
120013 Біопсія яєчок при запальній та пухлинній патології 380 грн.
120024 Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщень 380 грн.
310186 Поліпектомія + ШЙК/альціановий синій 650 грн.
110011 Вишкрібання цервікального каналу та поліп ендоцервіксу 330 грн.
130043 Інші патоморфологічні дослідження lll категорії складності 510 грн.
120028 Видалення кіст бартолінової залози (до 3 утворень) 380 грн.
310134 Біопсія шийки матки, вишкріб цервікального каналу та ендометрію 450 грн.
130033 Ексцизія та конізація шийки матки 510 грн.
130045 Трепан-біопсії або ексцизійної біопсії лімфовузлів (при негематологічній патології) 510 грн.
140047 Трансуретральна резекція простати 650 грн.
140089 Часткова резекція нирки 650 грн.
140082 Резекція сечового міхура 650 грн.
140044 Секторальна резекція, лампектомія грудної залози 650 грн.
130035 Видалені міоматозні вузли матки (міомектомії) 510 грн.
110007 Біопсія сечового міхура 330 грн.
110008 Біопсія уретри 330 грн.
140046 Трансуретральна резекція пухлин сечового міхура 650 грн.
120012 Біопсія нирок (новоутворень) 380 грн.
120014 Біопсія пухлинних утворень мяких тканин 380 грн.
130041 Видалення яєчок та їх придатків 510 грн.
140088 Резекція кісти нирки 650 грн.
310158 Біопсія яєчка + ШЙК-реакція, по Масону 750 грн.
110006 Біопсія сечоводу (з одного боку) 330 грн.
120016 Біопсія шкіри (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) (до 3 утворень) 380 грн.
1620 Імуногісто(цито-)хімічне дослідження (за 1 маркер) 340 грн.
150056 Тиреоїдектомії (видалення щитоподібної залози) 950 грн.
164012 Повторное исследование патоморфологического материала (второе мнение, полное описание). В стоимость не входит ИГХ и заключение по поводу ИГХ 1 000 грн.
110001 Біопсія шийки матки (не ексцизійні) 330 грн.
150058 Видалення матки з придатками 950 грн.
140070 Видалення матки без придатків 650 грн.
130034 Видалення додатків матки (окрім великих пухлин яєчника) 510 грн.
130032 Поліфокальна трепан-біопсія передміхурової залози 510 грн.
310161 Трепан-біопсія передміхурової залози + ІГХ: високомолекулярний цитокератин + Р63 + р504S 1 500 грн.
410135 Digene® HC2 High-Risk HPV DNA тест (Виявлення ДНК вірусу папіломи людини (ВПЛ) (ВКР) в цервікальних зразках методом гібридного захвату 504 грн.
130051 Резекція грудної залози при генікомастіїї, маститах 510 грн.
140081 Видалення пухлин ротової та носової порожнини 650 грн.
210104 Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки 180 грн.
120025 Удаление одонтогенных кист 380 грн.
120020 Видалення ліпоми 380 грн.
130037 Ексцизійної біопсії пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) 510 грн.
Взяття матеріалу одноразовими системами

Забір матеріалу для аналізу

Код Аналiз Ціна
167 Пробопідготовка для взяття бактеріологічного дослідження (пробірка з транспортувальним середовищем) 15 грн.
164Ц Взяття матеріалу для цитологічного дослідження у жінок 40 грн.
164АК Взяття матеріалу для дослідження на атипові клітини 20 грн.
161 Взяття капілярної крові одноразовими скарифікаторами 30 грн.
162 Взяття матеріалу для бактеріологічного або урологічного дослідження у чоловіків 30 грн.
164П Взяття матеріалу для бактеріологічного або урологічного дослідження у жінок (ПЛР) 40 грн.
164Б Взяття матеріалу для бактеріологічного або урологічного дослідження у жінок (БАК), тр. середовище 40 грн.
162ПБ Взяття матеріалу для бактеріологічного або урологічного дослідження у чоловіків (ПЛР+БАК, ТР.СЕРЕДОВИЩЕ) 30 грн.
169М Пробопідготовка для дослідженя загального аналізу сечі 10 грн.
164ПБ Взяття матеріалу для бактеріологічного або урологічного дослідження у жінок (ПЛР+БАК) 40 грн.
164В Взяття матеріалу для бактеріологічного або урологічного дослідження лікарем (у жінок) 40 грн.
164ПБЦ Взяття матеріалу для бактеріологічного або урологічного дослідження у жінок (ПЛР+БАК+ЦИТОЛОГІЯ) 40 грн.
164ПЦ Взяття матеріалу для бактеріологічного або урологічного дослідження у жінок (ПЛР+ЦИТОЛОГІЯ) 40 грн.
164 Взяття матеріалу для бактеріологічного або урологічного дослідження у жінок 40 грн.
160Ц Взяття венозної крові одноразовими системами (ПР-КА З ЦИТРАТОМ НАТРІЯ) 30 грн.
160 Пробірка для венозної крові 15 грн.
160К Пробопідготовка капілярної крові 10 грн.
170 Виїзний сервіс в межах міста 180 грн.
165 Взяття матеріалу для бактеріологічного дослідження з порожнини носа, горла, ока (+ тр. середовище) 20 грн.
162П Взяття матеріалу для бактеріологічного або урологічного дослідження у чоловіків (ПЛР) 30 грн.
164У Взяття матеріалу для дослідження на гонорею у жінок (ПР-КА С АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ) 40 грн.
160С Взяття венозної крові одноразовими системами (пробірка з активатором згортання) 30 грн.
Форма запису
Статті
Copyrights © 2019